Trafik

Förbud för dubbdäck i tre städer

Från och med i dag gäller dubbdäcksförbud i tre städer i landet. Vid årsskiftet införde Stockholm dubbdäcksförbud på en gata och trots att förbudet är omtvistat så följer Uppsala och Göteborg efter.

I Göteborg blir det från och med i dag förbjudet att köra med dubbar på Odins-Friggagatan.

– Det är helt enkelt för att få ner luftföroreningarna, säger Anders Roth, miljöchef på Göteborgs trafikkontor.

När man kör med dubbdäck rivs det upp små dammpartiklar i luften. Det är omtvistat hur dammet påverkar hälsan - men enligt vissa studier orsakar det många dödsfall varje år. Därför har tre av landets största städer från och med i dag dubbdäcksförbud på enstaka gator.

Men förbudet är inte okontroversiellt, för enligt en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut så räddar dubbdäck tio personer från att dö i trafikolyckor varje år.

Mikael Höög, Motormännen är emot förbudet:

– Vi tycker det är en fullständig katastrof rent trafiksäkerhetsmässigt.

Kungsgatan i centrala Uppsala är en annan av de gator där dubbdäck förbjuds i dag, och politikerna i stan har redan fått en hel del kritik för beslutet.

– De som hör av sig tycker det är bekymmersamt med förbud, det finns myter om att man inte får åka igenom Uppsala utan att byta däck. Men det är inte meningen, man ska kunna ta sig dit man vill med dubbdäck, säger Anders Westerlind, folkpartistisk ordförande i trafiknämnden i Uppsala.

På Hornsgatan i Stockholm infördes dubbdäckförbudet redan 1 januari i år. Ändå har partikelhalterna i luften inte minskat nämnvärt. Staffan Forssell på Trafikkontoret berättar:

- När det gäller partikelhalterna har vi haft ett drygt 40-tal överskridanden av vad som är tillåtet, och det är inte ett bra resultat naturligtvis.

Om inte luften förbättras i Stockholm kan det bli aktuellt att utöka förbudet.

Även om andelen dubbdäck minskade i Stockholm i fjol så struntade många bilister i förbudet på Hornsgatan.

När Stockholm stad räknade bilarna på Hornsgatan så hade 42 procent fortfarande dubbdäck.

Polisen prioriterade inte dubbdäckskontroller. Bara 174 personer bötfälldes för att de trotsade förbudet.