FN begär mathjälp till Nordkorea

FN tänker gå ut med en begäran om mathjälp till de överlevande efter tågolyckan i Nordkorea.

FN:s matprogram kommer att be om 1 000 ton mat i katastrofhjälp.

Det är sedan tidigare brist på mat i landet och mer än var fjärde invånare i Nordkorea är beroende av mathjälp genom FN.

I tågexplosionen nära gränsen mot Kina dödades minst 150 människor och 1 300 skadades.

Utländska hjälporganisationer talar om brist på mediciner och medicinsk utrustning och om människor som behöver kläder, kokmöjligheter och mat.