Ukrainas president får utökad makt

Ukrainas president Viktor Janukovytj får nu tillbaka makten att utse regering och bestämma vem som blir premiärminster. Därmed minskas parlamentets makt och ordningen liknar mer den som statschefer har i många andra forna sovjetrepubliker.

Ukrainas författningsdomstol upphävde idag en lag från 2004 där delar av presidentens makt överfördes till det ukrainska parlamentet. Därmed får den nuvarande presidenten Viktor Janukovytj betydligt större befogenheter än tidigare.

Enligt den ukrainska författningsdomstolen röstade alla 18 domare för att upphäva den lagändring som kom till stånd under den orangea revolutionen 2004.

Lagen innebar bland annat att makten att utse premiärminister och större delen av regeringen flyttades från presidenten till parlamentet. Nu återförs befogenheterna till presidenten vars makt mer kommer att likna den som statschefer har i många andra forna sovjetrepubliker.

Ukrainas nuvarande president Viktor Janukovytj, som tillträdde i vintras, kritiseras nu av oppositionen för att tillskansa sig alltmer makt. Den förra premiärministern Julia Tymosjenko sa idag att Ukraina från och med nu blivit ett annat land. President Janukovytj själv sa att dagens beslut kommer att stärka demokratin i landet och hans anhängare hoppas att presidenten nu lättare kan ta itu med de stora ekonomiska problem som Ukraina brottas med.

Under åren efter orangea revolutionen gjorde den tidigare maktfördelningen att presidenten och premiärministern ofta stoppade varandras initiativ och det politiska beslutsfattandet paralyserades. Lagen från 2004 stöddes från början av Viktor Janukovytj politiska parti Regionpartiet för att kunna att sätta käppar i hjulet för den dåvarande presidenten Viktor Jusjtjenko.

Dagens beslut i författningsdomstolen att upphäva lagen blev möjligt efter en omröstning i det ukrainska parlamentet där Janukovytj anhängare är i majoritet.