Lulas stöd avgörande i brasilianskt val

Valet i Brasilien på söndag handlar mer än något annat om den avgående presidenten Lula da Silva. Trots att han inte får delta, så är det sympatierna för honom som avgör valutgången.

Misael Silva talar om Dilma Rousseff, den kandidat som Lula har handplockat som sin efterträdare.

-Hon är stark, stabil, men vi vet ingenting om hur hon är som politiker. Hon har aldrig förr deltagit i något val och aldrig uppburit någon politisk post. Det är enbart för att Lula har utsett henne som folk kommer att rösta på henne, säger Misael Silva.

För att vara så pass okänd så har Dilma Rousseff många smeknamn. Vänsterns Margaret Thacher, säger en del, Brasiliens moder, säger Lula. Eller som militären kallade henne under den 20-åriga diktaturen som slutade först 1985, de subversivas Jeanne D'Arc.

Dilma Rousseff satt fängslad två år, hon torterades, men anklagades egentligen aldrig för någonting annat än att ha varit medlem i en trotskistisk motståndsgrupp.

Men trotsdet och trots att hon inte deltog i några väpnade aktioner, så är det tillräckligt för att delar av eliten ska avfärda henne som en farlig kryptokommunist. Vilket dock berättar mer om den brasilianska eliten än om Dilma Rousseff.

Dilmas framträdanden under valkampanjen och främst i tv-debatterna har inte klargjort särskilt mycket om vem hon egentligen är.

Sedan Lula lyfte fram henne i rampljuset, har hon genomgått en spektakulär imageförvandling. Den rätt grå Dilma har förvandlats till en modernt klädd kvinna med en frisyr som för tankarna till någon som står längst fram i fören på ett skepp och orädd möter vindarnas kraft.

Men utan Lula skulle Dilmas fysiska metarmorfos inte vara mycket värd. Det är för att folk röstar på Lula, när de röstar på Dilma, som hon kommer att segra.