Förväntningarna på klimatmöte har skruvats ned

Besvikelsen över ett uteblivet klimatavtal i Köpenhamn förra året har sänkt förväntningarna inför den kommande klimatkonferensen Cop 16 i mexikanska Cancùn i början av december. Ingen törs tala om ett nytt försök att nå ett avtal i Mexico, säger Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson.

– Det får man nog faktiskt säga. Det är inte så att ambitionerna är nedskruvade, men våra utgångspunkter när det gäller att nå ett internationellt avtal har blivit mera realistiska, säger Anders Turesson som ska till Tiantjin i Kina i veckan som kommer.

Där hålls en förberedande konferens till klimatmötet Cop 16 i Mexiko. Det ser mörkt ut för ett klimatavtal där, men förhandlarna ska diskutera vad man ändå kan uppnå.

Dessutom vad som ska följa när Kyotoprotokollet går ut 2012 - det enda avtalet med bindande utsläppsbegränsningar för många industriländer. Ryssland, Japan och Canada vill inte förlänga det. USA står sedan tidigare utanför Kyotoprotokollet.

USA står inför ett kongressval, och väntas bli svårt att få med på att avtala om utsläppsminskningar. Likaså Kina som hänvisar till egna framsteg i grön teknik - men inte vill binda sig i avtal.

Och det finns kvar en schism mellan u-länder, som tycker att rika länder ska bidra ekonomiskt till deras utsläppsminskningar, och i-länder, som vill veta att pengarna hamnar rätt.

– Det är väldigt viktigt för i-länderna att pengarna används på ett rationellt sätt och att man har system som säkrar detta. Det kräver en hel del av u-länderna själva. De är beredda att göra en hel del, men kräver å andra sidan att i-länderna ska hjälpa dem med det, säger Anders Turesson.

Efter klimatmötet i Köpenhamn har många länder velat föra in flera egna önskemål i klimatförhandlingarna och det ger ännu fler svåra låsningar, samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Under årets klimatmöte Anders Turesson hoppas på att det går att lösa delfrågor - om än väldigt svåra sådana.

– Vi hoppas ju att vi ska komma fram på en rad områden som är viktiga för u-länder till att börja med. Det gäller anpassning till ofrånkomliga klimatförändringar, avskogning och teknologi. Men dessutom är det alldeles nödvändigt att tackla frågan om utsläppsbegränsningar, både inom i- och u-länder.