Fortsatt förtroende för Dombrovskis i Lettland

I Lettland fick den sittande höger-center-regeringens hårda ekonomiska politik väljarnas förtroende i gårdagens parlamentsval. Resultatet är fortfarande preliminärt, men oppositionen lyckades inte samla tillräckligt många missnöjda för att få regeringen på fall.

Protesterna har varit många mot premiärminister Valdis Dombrovskis regerings åtstramningspolitik som har tvingat många letter ut i arbetslöshet, lönesänkningar, flytt utomlands och allmän osäkerhet om framtiden. Ändå lyckades hans Enhets-allians få 30 procent av rösterna och regeringspartierna tillsammans uppemot 60 procent.

Valdis Dombrovskis har haft en stor fördel. Han har inte figurerat i någon av de många politiska korruptionskandaler och rykten som länge har präglat lettisk politik. Han ses ibland som en lite tråkig men genomärlig kontorist. Och det har uppenbarligen uppskattats av väljarna som trots Dombrovskis stålbad ger honom förnyat förtroende för en politik som skall föra Lettland ut ur situationen som det EU-land som har drabbats hårdast av den globala ekonomiska krisen.

Han utmanades främst av den vänsterinriktade Harmonicentern, ett parti som från början samlade medlemmar av Lettlands ryska minoritet, men som på senare tid också har lockat många lettiskspråkiga som är missnöjda med den förda ekonomiska politiken. Partiet nådde också framgångar i valet, var fjärde väljare röstade på Harmonicentern, men det är ändå inte tillräckligt för att hota Dombrovskis och hans center-höger-koalition.

Det här valresultatet kommer sannolikt att få ett positivt mottagande på många håll utomlands. Det gör att investerare nu kan känna sig säkrare på att Lettland kommer att hålla fast vid den utstakade kursen, vilket gör det mindre riskabelt att våga sig på ekonomiska satsningar i landet.