Nobelpris till provrörspionjär

Årets Nobelpris i fysiologi/medicin tilldelas den brittiske forskaren och professorn Robert G. Edwards. Den 85-årige Robert Edwards får priset för att han skapat metoderna för provrörsbefruktning.

  

– Det är ju en fundamental princip kan man säga, att kunna visa att det här går. Det kan låta enkelt när det väl har gjorts, men måste inse att det var under många år som man höll på och funderade kring det här och man ansåg att det var omöjligt, säger professor Bo Angelin i Nobelförsamlingen.

– Det var ju också väldigt starka motkrafter som tyckte att sådana här saker skulle inte människan lägga sig i.

En av forskarna bakom de här upptäckterna, Patrick Steptoe, har gått ur tiden och Robert Edwards är ju redan en bra bit över 80. Har det haft någon betydelse?

– Jag tror att när det gäller sådana här saker - och det är väl det som skiljer medicinpriset från -  vill vi ju gärna se att det fungerar innan vi känner att det är färdigt för pris. Och det är ju inte förrän nu som vi känner oss väldigt övertygade om att det här har varit till väldigt stor nytta för mänskligheten, vilket ju Nobel är väldigt noga med att framhålla i sitt testamente, säger Bo Angelin.

Idag har det ju fötts omkring fyra miljoner barn efter provrörsbefruktning i världen. Kunde han ha fått priset lite tidigare?

– Ja, så kan man väl alltid säga, men det viktiga är väl att han får det, tycker jag. Det känns väl viktigt.

Har ni fått tag på pristagaren?

– Sekreteraren har pratat med hans fru och meddelat. Hon blev ju väldigt glad och skulle framföra det här till honom.

Svenska Dagbladet presenterade ju den här nyheten redan i morse. Hur ser ni i Nobelförsamlingen på att uppgifterna läcker från församlingen?

– Det är ju oerhört mycket spekulationer hela tiden och vi kommenterar ju i princip inte spekulationer. Och så är det väl den här gången också, säger professor Bo Angelin.

Robert Edwards föddes 1925 i Manchester i England. Efter militärtjänstgöring under andra världskriget studerade han biolog. 1955 disputerade han vid Edinburghs universitet i Skottland på en avhandling om embryonal utveckling hos möss.

Från 1963 var Edwards verksam i Cambridge, först vid universitetet och senare vid Bourn Hall-kliniken, världens första centrum för konstgjord befruktning, som han själv startade tillsammans med Patrick Steptoe. I dag är Edwards professor emeritus vid unviersitetet i Cambridge.

Den första förlossningen efter provrörsbefruktning ägde rum den 25 juli 1978 och betraktades som en medicinsk sensation.

Flickan Louise Joy Brown som då föddes väckte hopp hos barnlösa par världen över och flera tusen anmälde genast sitt intresse för provrörsbefruktning.

Samtidigt blossade en het debatt upp kring frågan om det är rätt att manipulera människors reproduktion.

I Sverige föddes det första provrörsbarnet 1982, fyra år efter det första brittiska barnet. Metoden är nu etablerad över hela världen och har successivt förfinats.

Ungefär en fjärdedel av de befruktade äggen resulterar i ett barns födelse. Uppföljningar har visat att barnen är helt normala och lika friska som andra barn. Många av dem har fött egna, friska barn vilket kanske är det säkraste beviset för att metoden är ett av de stora genombrotten inom den praktiska medicinen.

Idag uppskattas att ett till två barn av hundra som föds har kommit till genom provrörsbefruktning.

Edwards sa i en intervju med TT för några år sedan:

– Jag kallades galning. Det var ingen som ville ta någon etisk risk. Man sa mig att barnen inte skulle bli normala och undrade vad jag skulle göra då. Men jag var aldrig orolig, min forskning hade visat att IVF fungerade som naturlig befruktning, sade Robert Edwards.

Den nuvarande chefen för den klinik som Edwards grundade, Bourn Hall, kommenterar priset skriftligen.

"Bob Edwards är en av våra främsta vetenskapsmän. Hans inspirerande arbete i början av 1960-talet ledde till ett genombrott som har berikat livet för miljontals människor runt om i världen", skriver Mike Macnamee.

"Jag är mycket glad över att min store mentor, kollega och vän har erkänts på detta sätt."

Macnamee anslöt sig till Edwards och dennes kollega Patrick Steptoes arbetslag på 1980-talet, då patienterna där "skrev historia".

Enligt Bourn Hall finns i dag fyra miljoner människor som fötts med provrörsbefruktning.

Varje Nobelpris är också i år på 10 miljoner kronor.