SD förtegna om partilinjen

In i det sista är det ovisst hur Sverigedemokraterna kommer att lägga sina röster när riksdagen nu efter klockan 11 ska fatta beslut om om vem som ska bli talman.

Sverigedemokraterna som kan fälla avgörandet hade möte nu på förmiddagen om hur ledamöterna skall rösta, ett möte som avslutades alldeles nyss, men partiets gruppledare Björn Söder vill inte säga något före voteringen.

– Vi kommer att offentliggöra hur vi ställer oss i kammaren, inte innan dess, säger Björn Söder. De andra partierna får fram till klockan 11 på sig att ta vår utsträckta hand och eventuellt komma fram till något annat beslut.

Klockan 11 inleds alltså omröstningen i riksdagen om vem som ska bli talman under de kommande åren, en fråga som har blivit dramatisk, eftersom alliansen för fram Per Westerberg, och socialdemokraterna i fredags lanserade Kent Härstedt som kandidat.

Eftersom inget block har egen majoritet kan Sverigedemokarternas röster bli avgörande. Sverigedemokraterna har inte velat ta ställning utan avvaktat in i det sista att nåt av dom andra partierna skall föra samtal och förhandla med Sverigedemokraterna, men utan resultat.

Sverigedemokraterna vill att deras Mikael Jansson ska bli andre vice talman. Omröstningen i riksdagen är sluten, vilket innebär att rösterna måste räknas en och en, och därför kan det dröja innan resultatet blir klart.