Fler arbetslösa förra veckan

I slutet av förra veckan var 229 328 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 670 personer jämfört med veckan före och 26 501 färre än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 74 114, en minskning med 550 personer jämfört med föregående vecka och en ökning med 1 232 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Samtidigt deltog 175 601 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 895 personer jämfört med veckan före och en ökning med 46 198 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Under veckan anmäldes 9 957 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en ökning med 184 jämfört med veckan före och 3 412 fler än motsvarande vecka i fjol.

TT