Allt fler tycker att de hör dåligt

Många svenskar upplever att de hör allt sämre. Särskilt kvinnor säger allt oftare att de hör dåligt, visar en rapport från De hörselskadades riksförbund. Men det är inte alltid så att det är hörseln det är fel på.

I rapporten har svenskar i åldrarna mellan 16 och 84 år svarat på frågan om de utan svårighet kan höra vad som sägs i samtal mellan flera personer, med eller utan hörapparat. Det är alltså upplevelsen av bra eller dålig hörsel som efterfrågas.

Där talar framför allt fler kvinnor än för några år sen om att de hör allt sämre. Det är dubbelt så många kvinnor mellan 25 och 44 år som i dag tycker att de hör dåligt jämfört med för tio år sen.

Flest män och äldre
Men det är också fler ungdomar som tycker samma sak, trots att majoriteten som upplever att det är svårt att höra är män och äldre människor.

Det här är en bild som Kjell Karlsson, överläkare på hörselkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge känner igen.

– Vi ser fler och fler människor som söker på öronmottagningar och hörselkliniker för upplevd sämre hörsel. Hörselnedsättning är inte bara att man hör dåligt utan beror också på vilka krav som ställs på hörseln.

Färre hörselskador
I takt med att de mest bullrande jobben inom varv och gruvor har blivit färre blir det färre hörselskador om man ser på den rent medicinska definitionen av hörsel, alltså verklig förmåga att höra som man får fram genom medicinska hörseltester.

Ser man till hörsel ur medicinsk synpunkt så har hörseln hos folk i allmänhet blivit bättre.

En kategori som hörselläkarna däremot allt oftare möter är de som arbetar med barn och ungdomar på förskolor och fritidshem. Det sjukvården allt oftare ställs inför är just en avvägning mellan vad som är ett medicinskt hörselproblem och vad som är en svår ljudmiljö där vem som helst har svårt att höra.

– På ett fritidshem ska man kommunicera med kanske uppåt 50-60 ungdomar i dåliga lokaler, ibland källarlokaler med lång efterklangstid. Det är naturligtvis ett fasansfullt larm. Ska man då prata med någon där blir det naturligtvis inte särskilt lätt, särskilt om man har en hörselskada. Den behöver då inte vara särskilt stor för att man ska få stora bekymmer, säger Kjell Karlsson, överläkare på hörselkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se