Historiskt låga löneökningar

Löneökningarna hittills i år är historiskt låga enligt preliminära siffror från det statliga Medlingsinsitutet.

Siffran ser ut att hamna på under två procent första halvåret i år. Till stor del är det en direkt följd av det det gällande två-åriga avtalen mellan facken och arbetsgivarna.

Avtalen är baktunga och ger bara runt 1,5 procent i år. Till det kommer löneglidningar som hittills alltså ser ut att också ha varit lägre än vanligt.

Att de avtalade löneökningarna är låga är en direkt följd av den finansiella och ekonomiska krisen. I takt med återhämtningen i ekonomin finns skäl att tro att löneökningarna räknat på hela 2010 kommer att bli något högre. För det talar också att bland annat de kommunala löneförhandlingarna ännu inte är klara och att många ännu inte fått ut sina nya löner.

För de som har jobb betyder det ändå att löntagarna i stort har fått och får lite mer pengar i sina plånböcker genom ett ytterligare jobbskatteavdrag under 2010.

I en kommentar till siffrorna säger Konjunkturinstutet att 2010 antagligen blir ett bottenår för löneökningarna och att det börjar ticka uppåt framåt 2012.