Stålpris på väg mot nya höjder

Osäkerheten kring världsekonomins fortsatta utveckling är stor, men idag kom ett tecken på att den är på väg att ta fart. Efterfrågan på stål väntas stiga till en ny rekordnivå.

– Efterfrågan har ju återhämtat sig mycket snabbare än man tidigare har väntat. Man trodde att det skulle ta längre tid och den har kommit tillbaka fortare och kraftigare än vänta, säger Mathias Ternell, handelspolitisk chef vid branschorganisationen Jernkontoret.

Vad är förklaringen till det?

– I allt väsentligt är det utvecklingen i Kina som ligger bakom detta - och det här draget. Ekonomin i Kina är i mångt och mycket investeringsdriven för närvarande och man håller uppe BNP-siffrorna, delvis med hjälp av de investeringsprogram som har funnits i Kina.

Det är nya siffror från World Steel Association som visar att efterfrågan på stål är på väg att nå nya höjder. I år väntar efterfrågan stiga med över 13 procent jämfört med förra året. Det är betydligt mer än i den förra prognosen.

Nästa år väntas en ökning med över 5 procent - och det betyder att efterfrågan hämtat tillbaka nedgången från finanskrisens dagar och når den nya rekordnivån på 1 340 miljoner ton.

Sverige tillhör de länder som förser världen med järnmalm och stål och även här kommer den ökade efterfrågan att märkas, säger Mathias Ternell. Gruv- och stålföretag kan ta bättre mer betalt för sina produkter och kanske skapas också en del nya jobb.

– Jag tror att det kan bli tal om vissa nyrekryteringar. Om vi kommer tillbaka till de nivåer som var före krisen tror jag inte är lika säkert. Men jag tror att det kan finnas ett behov av nyanställningar, säger Mathias Ternell på Jernkontoret.