700 miljoner i återkrav för EU-stöd

Sverige tvingas betala tillbaka 700 miljoner kronor i jordbruksstöd till EU. Orsaken är att EU underkänt utbetalningar som gjorts till lantbrukare för perioden 2005-2007.

Detta efter en tvist om hur reglerna ska tillämpas för traditionella betesmarker.

Bara de lantbrukare som gjort rent felaktiga ansökningar kommer att bli betalningsskyldiga, medan de fall där man följt anvisningarna från Jordbruksverket kommer att täckas av staten.

Totalt betalades 21 miljarder kronor ut i gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag i Sverige under de tre år det handlar om.