Vikttaxa minskar hushållssoporna

Svenska hushåll slänger sammanlagt nästan fem miljoner ton sopor varje år. Men genom att väga soporna och ta betalt för hur mycket varje hushåll slänger, kan mängden minska rejält.

Hushållen i Askim i Göteborg har testat, och sopmängden minskade med nästan en femtedel. Nu ska hela Göteborg införa viktbaserad avfallstaxa.

Lasse Jonasson kör sopbil o i stadsdelen Askim i Göteborg. Han väger varje hushålls sopor innan de töms ned i sopbilen. En dator läser av det chip som varje tunna är försedd med, och hushållet debiteras för hur mycket det slänger.

Sedan vikttaxan infördes i Askim vid årsskiftet har sopmängden minskat med 18 procent.

– Det har gått ned lite grand, man tänker sig nog mer för nu än vad man gjorde förut, säger Lasse Jonasson.

Ett hushåll i Askim med fyra personer som minskar sin sopmängd med 18 procent sparar ungefär 600 kronor om året. Men enligt Helena Bengtsson, projektledare för den viktbaserade avfallstaxan i Göteborgs stad, så är det inte pengarna som gör att hushållen nu slänger mindre.

– Många vill göra något för miljön också, och när de får en påminnelse om att det är viktbaserad taxa blir det ett incitament för att börja sopsortera, säger hon.

Det som tidigare las i soptunnan och brändes, som glas, papp, plast och metall, lämnar hushållen i större utsträckning nu i stället till återvinningsstationerna. En stor del av minskningen beror också på att fler hushåll börjat kompostera, eller sorterar ut så kallat bioavfall: matrester, potatisskal och liknande och skickar det kostnadsfritt med en specialsopbil.

Efter att ha utvärderat den viktbaserade avfallstaxan så har Göteborgs stad nu beslutat sig för att införa den i hela kommunen. Men även om hushållen sparar på att slänga mindre, så blir kostnaden för kommunen högre.

Enligt branschorganisationen Avfall Sverige kostar det mellan 60 och 70 kronor per kund och år att införa vikttaxa.

– Det ökar kostnaderna för kommunen, bland annat för att utrustningen på fordonen kostar mer med vågar, och det tar längre tid att väga, säger Helena Bengtsson.

Men är det värt det om det kostar mer pengar?

– Det är värt det för att avfallsmängden minskar.