Fullt av överraskningar under havens yta

En räka som man trodde var utdöd sedan 50 miljoner år och organismer som klarar sig helt utan syre. Det är några av upptäckterna i den hittills största globala kartläggningen av livet i haven.

Över 1 000 nya arter i havet är facit för forskarna inom jättesatsningen the Census of Marine Life. Det rör sig om ett slags folkräkning av det som lever under ytan. 2 700 forskare från 80 länder ägnat sig åt den de senaste tio åren.

Man har observerat fiskstim stora som Manhattan i New York och mattor av bakterier och koraller som är hundratals kilometer stora. En ny sorts ovanliga bläckfiskar, upp till sju meter långa, som lever på minst 1 000 meters djup, och en australisk räka som man trodde utdöd sedan 50 miljoner år.

Listan över upptäckter kan göras lång, men trots den stora arbetsinsatsen är det mesta ännu okänt, enligt Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

– Man ökar antalet säkra arter upp till 250 000. Men samtidigt gör man bedömningen att det finns åtminstone en miljon.

Tanken med kartläggningen är att det nu ska finnas ett facit att utgå ifrån, för att bättre i framtiden kunna bedöma vilka förändringar som sker i haven vid till exempel oljeutsläpp och klimatförändringar.

Men det allra största hotet mot haven är fisket, säger professor Kerstin Johannesson.

– Vi har tagit upp för mycket fisk och vi måste hitta metoder och en balans, där vi kan fortsätta att fiska men inte göra det på bekostnad av att de viktiga fiskarterna försvinner eller decimeras till alldeles för låga nivåer.