Försvarsmakten backar om vindkraftverken

Försvarsmaktens generella nej till alla nybyggen av vindkraftverk inom en fyra mils radie från militära flygfält tas nu bort. I en egen utredning har försvaret preciserat avgränsningarna för varje enskilt flygfält som nu istället ska ligga till grund för inställningen till nyetableringar av vindkraftverk framöver.

– Vi har gjort en djupare analys och vi är väldigt tydliga med vilka stoppområden vi vill ha till våra flottiljflygplatser och övningsflygplatser. Men generellt är områdena mindre i utsträckning än 40 kilometer, säger överste löjtnant Carl-Johan Edström.

Sedan i våras har försvaret sagt nej till nyetableringar av vindkraft inom en fyra mils radie från samtliga militära flygfält med anledning av att man mer precist ville utreda hur flygverksamheten påverkas i varje enskilt fall. Till exempel hur flygningar på låg höjd berörs och hur radarsystem fungerar i närheten av vindsnurrornas rotorblad.

Några områden kommer fortsatt ha kvar en stoppzon motsvarande en 4 mils radie där försvaret som remissinstans även fortsättningsvis kommer att säga nej till vindkraft. Det är Malmen i Linköping, Såtenäs och Vidsel- och Jokkmokksbasen i Norrbotten.

Frågetecken kring redan byggda vindkraftverk inom stoppområdena och om de ska behöva rivas rätas nu också ut.

– Det finns vindkraftverk som byggts enligt korrekt process, och de kommer vi inte kräva att de ska rivas, säger överste löjtnant Carl-Johan Edström.

Försvaret har tidigare fått skarp kritik från branschorganisationen Svensk vindenergi för det generella stoppområdet på fyra mil. Enligt organisationens egna uträckningar skulle 1 500 vindkraftverk och investeringar på 45 miljarder kronor hotas av ett fortsatt sådant förbud.

Att stoppområdet nu minskas kring de flesta flygfälten, ser vd Annika Helker Lundström positivt på.

– Man har gjort en anpassning till de olika stoppområdena och till de olika flygfälten, och det är inte längre 40 kilometersradien som gäller. Men för att se effekten från vindkraftsbranschen behöver man titta på kartor och göra en närmare analys, säger hon.