Två döda i giftöversvämning i Ungern

Två personer har hittills omkommit och 60 skadats i Ungern sedan en fördämning brustit och giftigt restavfall från en aluminiumfabrik översvämmat två byar.

I dammen, 16 mil väster om Budapest fanns uppemot 700 000 kubikmeter giftigt restavfall från en aluminiumfabrik som nu översvämmat två byar och hotar att dränka ytterligare fem.

De skadade vårdas för huvudsakligen svåra brännskador av det giftiga avfallet. Människor som sökt sin tillflykt till hustak och andra höjder evakueras med helikoptrar.

Olyckan kan visa sig vara en av de värsta miljökatastroferna i Ungern på många år.