Medicinkostnader inom kriminalvården ökar

Kostnaderna för mediciner inom kriminalvården har ökat kraftigt de senaste åren, enligt SVT:s Rapport.

Nu kräver medicinskt ansvarig inom Kriminalvården att de anstalter och häkten som skriver ut mest förklarar sig.

Hälften av medicinen som skrivs ut är mot sjukdomar i nervsystemet, till exempel medicin mot adhd som är narkotikaklassad.