Norge stramar åt och använder mer oljepengar

Norges regering planerar att fortsätta använda mer oljepengar än vad de egna riktlinjerna tillåter, enligt budgeten för 2011, presenterad i dag. Men det blir ändå en viss åtstramning jämfört med årets budget.

Sedan 2008 har Norge år för år ökat användningen av oljeintäkter för att få fart på ekonomin, från 68 miljarder norska kronor 2008 till 131,5 miljarder kronor 2010. Ambitionen är att få ned denna "oljestimulans" till 128,1 miljarder kronor 2011.

Den norska budgeten för 2011 innebär att man hamnar 7,4 miljarder norska kronor över riktlinjerna för hur oljeintäkterna får användas. Regelverket säger att man bara får använda 4 procent av värdet på Norges oljefond, som beräknas vara värd 3 359 miljarder norska kronor vid utgången av 2011.

Under 2010 använde Norge 5 procent av oljefonden för att stimulera ekonomin, vilket var en ökning från 4,8 procent under 2009. I budgeten för 2011 siktar regeringen på att använda 4,2 procent av fonden.

Budgeten för 2011 bygger på att Norges BNP växer med 2,1 procent 2011 efter årets beräknade 0,5 procent i tillväxt.

Bland de departement som tvingas spara finns norska UD. Fem ambassader stängs och andra beskickningar bantas, bland dem ambassaderna i Sverige och andra nordiska grannländer.

Ambassaderna i Elfenbenskusten, Colombia, Östtimor, Slovenien och Nicaragua som läggs ner under nästa år.

Utrikesminister Jonas Gahr Störe säger att åtgärderna inte bara återspeglar sparnit utan att den ekonomiska och politiska makten i världen just nu förskjuts mot söder och mot öster, särskilt mot Asien.

Ett statligt organ som inte behöver vända på slantarna är den norska säkerhetspolisen, Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Säkerhetspolisen får ytterligare 20 miljoner kronor att spendera på ökad terrorbekämpning. Även livvaktstjänsten förstärks.

TT