1 av 14
Statsminister Fredrik Reinfeldt i talarstolen under öppnandet av riksmötet 2010-2011. Foto: Fredrik Persson/Scanpix
2 av 14
Anders Borg och Carl Bildt inför Riksmötets öppnande.
3 av 14
Maud Olofsson (C) hälsar på Jimmie Åkesson (SD) och flickvännen Louise Erixson i Storkyrkan på tisdagen. I bakgrunden Anders Borg (M) Foto:Anders Wiklund SCANPIX
4 av 14
Riksdagsledamöterna Maria Wetterstrand och Mona Sahlin lämnar Storkyrkan efter gudstjänst på tisdagen.
5 av 14
Prins Daniel och kronprinsessan Victoria lämnar Storkyrkan.
6 av 14
Filippa och Fredrik Reinfeldt lämnar Storkyrkan.
7 av 14
Sverigedemokraternas riksdagsledamöter lämnar Storkyrkan i protest. Foto: Anders Wiklund/Scanpix.
8 av 14
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund anländer till riksdagen inför riksmötets öppnande på tisdagen. Foto: Fredrik Persson/Scanpix
9 av 14
Kung Carl Gustaf under öppnandet av riksmötet 2010-2011. Foto Fredrik Persson/Scanpix
10 av 14
Carl Gustaf i talarstolen under öppnandet av riksmötet 2010-2011. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
11 av 14
Kung Carl XVI Gustaf, talman Per Westerberg, kronprinsessan Victoria och prins Daniel vid riksdagens öppnande i plenisalen. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix
12 av 14
Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Federley kommer till riksdagen för öppnandet av riksmötet 2010-2011.
13 av 14
Statsminister Fredrik Reinfeldt i talarstolen avger regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix.
14 av 14
Klicka för grafik - den nya regeringen

Här är Reinfeldts nya regering

Vid riksdagens öppnande i dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt sin nya regering. Bland de nya namnen finns kristdemokraten Stefan Attefall och moderaten Ulf Kristersson. Jan Björklund tar över som vice statsminister efter Maud Olofsson, som dock sitter kvar som näringsminister. Ekots reporter Mats Eriksson rapporterade direkt från riksdagen.

15:10 Fredrik Reinfeldt presenterade den nya regeringen och statsråden som ingår i den.

Nya ministrar i regeringen är kristdemokraten Stefan Attefall och moderaten Ulf Kristersson i socialdepartementet och Peter Norman på finansdepartementet. På näringsdepartementet tillträder också centerpartisten Anna-Karin Hatt samt moderaten Catharina Elmsäter Svärd. Arbetsmarknadsminister blir moderaten Hillevi Engström och folkpartisten Erik Ullenhag får också uppdrag på arbetsmarknadsdepartementet.

Liksom tidigare fortsätter folkpartisten Birgitta Ohlsson som varit EU-minister. Beatrice Ask fortsätter som justitieminister. På UD sitter Carl Bildt kvar tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson och handelsminister Eva Björling. Sten Tolgfors fortsätter som försvarsminister.

Liksom förra mandatperioden är Göran Hägglund socialminister. Hans partikollega Maria Larsson fortsätter också på departementetet. Anders Borg förblir finansminister och Jan Björklund utbildningsminister, nu med tillägget vice statminister, medan Nyamko Sabuni flyttas till utbildningsdepartementet.

Miljödepartementet leds liksom tidigare av Andreas Carlgren, medan Eskil Erlandsson får ett nytt departementet - landsbygdsdepartementet. Maud Olofsson är fortsatt näringsminister och Lena Adelsohn-Liljeroth kulturminister.

15:08 Inom riksdagen vill regeringen söka stöd hos främst Miljöpartiet och Socialdemokraterna när det behövs.

– Alla människor är lika även om de är olika. Oavsett hudfärg. Vi tror på människans möjlighet att själv utvecklas. Människors rätt över den egna vardagen - arbetslinjen. Det förblir tydliga delar i det vi vill ska känneteckna Sverige. Vi tror på Sverige och människan. Ett bättre Sverige bygger vi tillsammans. Vi ska ge fler chansen att stå på egna ben.

15.04 Inom utrikespolitiken lyfte Reinfeldt upp EU och han sa också att yttrande- och religionsfriheten måste stärkas i världen. Vad gäller säkerhetspolitiken sa Reinfeldt att Sverige inte kan vara passivt om något annat EU-land eller nordiskt land drabbas av någon form av angrepp. Inom försvaret ska pengar föras över från försvarets kringmyndigheter till den militära verksamheten.

14.59 Statsministern tog upp också miljöpolitiken. Precis som tidigare sade Reinfeldt att utsläppen ska minska - men koldioxidskatten ska inte höjas. Men en supermiljöbilspremie ska bidra till att bilarnas utsläpp minskar. Kärnkraften kommer vara viktig och de nuvarande reaktorerna ska kunna kunna bytas ut och förnyas. Den biologiska mångfalden ska stärkas och en handlingsplan mot kemikalier tas fram.

14.55 För familjer ska vårdnadsbidraget bli mer flexibelt och båda föräldrarna ska kunna vara ledig i 30 dagar när de fått barn. En höjning av flerbarnstillägget ska genomföras och bostadsbidraget förbättras för ensamstående.

Reinfeldt lyfte också fram flyktingpolitiken.

– I Sverige har generationer som flytt sitt land fått etablera sig, sa Reinfeldt.

Men Reinfeldt lyfte också fram att flyktingmottagandet och integrationen inte alltid fungerat. De som kommit till Sverige måste snabbare få jobb, lära sig svenska och få en allmän utbildning.

– De som kommit till Sverige från andra länder ska känna sig sedda. Sverige ska ha en human, rättssäker och ordnad flyktingpolitik. Sverige ska vara en fristad, sade Reinfeldt.

Reinfeldt pekade också på fördelarna med att arbetskraftsinvandring gjordes enklare under förra mandatperioden. I vissa områden ska nystartszoner införas för att underlätta företagande.

– Ett öppet och tolerant samhälle bygger på särskilda värden och ger utrymme för människor att växa, sade Reinfeldt.

14.49 Brottsoffer ska få upprättelse, enligt Reinfeldt.

– Målet är att skapa ett tryggare Sverige för alla. Vi vill gå vidare med straffskärpningar. Fler brott ska förebyggas, klaras upp och lagföras, sa statsministern. Att känna sig fri och trygg i vardagen ska vara en självklarhet för alla. Vi ska ha särskilt fokus på våld i nära relationer och sexualbrott.

Han lyfte också fram kampen mot ungdomsbrott. Brott ska bemötas tidigt och tydligt och rättsväsendet korta väntetiderna.

14.45 Reinfeldt lovade också att stärka välfärden. Bidragen till kommuner och landsting höjs med tre miljarder nästa år. En ny patientlag införs och köerna ska kortas i vården. Den pågående psykiatrisatsningen permanentas.

– Människor ska få bestämma mer i barnomsorgen och äldreomsorgen, sa Reinfeldt.

Han lovade också ytterligare skattesänkningar för pensionärer vid årsskiftet och ytterligare sänkningar senare om det finns ekonomiskt utrymme.

En bred satsning ska göras för vård och omsorg, inte minst för multisjuka äldre. Personal inom äldreomsorgen ska få bättre utbildning.

14.40 Statsministern pekade också på vikten av en bra skola. Kunskap ger eleverna möjlighet att lyckas.

– En ny skollag, en satsning på matematik, en ny gymnasieskola. Regeringen har som ambition att stärka utbildningen. Fler undervisningstimmar ska också ges i grundskolan.

Regeringen ska också lägga fram en ny läroplan och ett nytt betygssystem, enligt statsministern. Studiestödet behöver också stärkas genom en höjning av lånedelen med 500 kronor per månad.

14.37 För att underlätta för företagen ska reglerna fortsätta att förenklas och en bred översyn av företagsskatterna göras. RUT och ROT ska finnas kvar. Momsen på restaurang och catering ska halveras om det finns ekonomiskt utrymme.

– Staten bör i princip inte äga bolag som verkar på marknader där det finns konkurrens, säger Reinfeldt.

14.35 För att fler ska få arbete utlovade Reinfeldt ytterligare insatser. För elever som går lärlingsprogram ska en ny anställningsform införas - lärlingsanställning. Äldre ska också kunna arbeta vidare till 69 års ålder om de vill, i stället för dagens 67.

Sjukförsäkringen ska underlätta för sjuka att komma tillbaka till arbete.

– Det är viktigt att avsikterna med reformen upprätthålls. Den som är svårt sjuk ska få ersättning. Stora förändringar likt sjukförsäkringsreformen kan göra att enskilda drabbas. Vi ska se över regelverken om de fått icke avsedda konsekvenser för individer.

14.31 Reinfeldt förespråkade också ytterligare skattesänkningar för löntagare, när ekonomin vänder.

– Fortfarande betalar vanliga löntagare statlig inkomstskatt. Det gör utbildning mindre lönsamt. Därför har regeringen som reformambition att höja skiktgränsen för att betala statlig skatt.

14.29 Reinfeldt varnade för brist på ekonomiskt ansvarstagande som kan skada hushållens ekonomi genom höjda räntor.

– De offentliga finanserna ska uppvisa balans och överskott på en procent av BNP. Den offentliga skulden som andel av BNP ska fortsätta att minska. Som ett led i ansvarsfull politik ska alla reformer prövas mot det ekonomiska utrymmet. Vårt främsta mål är att föra Sverige mot full sysselsättning. Alla som kan arbeta ska få jobb.

14:27 Reinfeldt talade om valet - där alls röster varit lika mycket värda.

– Sveriges riksdag måste nu ta ansvar för Sverige - bära väljarnas förtroende. Vi axlar nu vårt regeringsansvar. Grunden är vårt gemensamma valmanifest. Vi vill ta ansvar för arbete och välfärd, ett samhälle där familjen och det civila samhället står starka. Vi vill se hela Sverige och vi vill vara en regering som söker breda lösningar och samförstånd i riksdagen. Detta baserat på allas lika värde.

– Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning i Europa och världen. Vi ska vara en tydlig kraft för en gemensam europeisk utrikespolitik som värnar och utvecklar demokrati, folkrätt och mänskliga fri- och rättigheter, sade Fredrik Reinfeldt.

14.26 Reinfeldt beskrev en ökad ekonomisk aktivitet på arbetsplatser från norr till söder, öster till väster.

– Vi ser ut att ha stått emot en prövning som tidigare lett till skattehöjningar och mänsklig utslagning - så har det inte blivit den här gången. Vi kan lägga kraft på att möta vårt lands utmaningar. Sveriges offentliga finanser är i dag starkast i EU. Sjuskrivningarna har halverats och antalet sjukpensionärer sjunker nu.

14.23 Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder sin regeringsförklaring.

– Stormen har bedarrat och molnen skingrats. Runtom Sverige växer framtidstron. Det är en efterlängtad utveckling, många har känt oro efter finanskrisens år.

14.18 - Sverige har av tradition engagerat sig i fredsarbete genom förebyggande arbete och deltagande i konfliktlösningar. Energifrågorna är en av utmaningarna i vår tid, sa kungen.

Kungen nämnde också att 2010 är ett viktigt år för kungafamiljen då det är 200 år sedan familjen Bernadotte blev svensk kungafamilj och det också är det år som kronprinsessan gifte sig.

– Demokrati förutsätter tolerans för oliktänkande och trygghet för liv och egendom. Sveriges riksdag har framgångsrikt hävdat dessa principer. Jag tillönskar er alla kraft och visdom att lösa de uppgifter som ligger framför er, sa kungen och förklarade riksmötet öppnat.

14.15 Efter att ledamöter och gäster sjungit Kungssången och lyssnat till ett musikstycke av blås- och stråkensemblen inleder nu kung Carl XVI Gustaf sitt tal.

– I en demokrati är rösträtt en självklar rättighet - det är därför glädjande att valdeltagandet blev så högt, enligt kungen.

– Många människor vill komma ut i arbetslivet och många äldre vill bidra med sina kunskaper och erfarenhet och de har rätt att känna trygghet i vård och omsorg.

– Behovet av en utveckling som ger ekonomiskt uttrymme för fortsatta reformer är uppenbart. Ni står inför många svåra men engagerande utmaningar.

14.07 På läktaren väntar just nu gästerna på kungen. Överbefälhavaren Sverker Göranson byter några ord med Vänsterpartiets gamla partiledare CH Hermansson. Där syns också gamla partiledare och talmän. Nu kommer kungfamiljen in i plenisalen och intar sina platser.

14.00 Kungens vagn har precis kommit fram mot riksdagshuset och kungen och drottningen har precis hälsat på talman Per Westerberg. Sällskapet är alltså några minuter försenat.

13.55 Just nu rullar kungens vagn dragen av fyra hästar genom Gamla stan, nerför Slottsbacken på väg mot riksdagshuset. Såväl före som efter vagnen finns åtföljande ryttare och strax efter ytterligare en vagn med resten av kungafamiljen.

13.50 Riksdagsledamöter, ministrar och gäster har nu börjat komma till riksdagens plenisal inför riksmötets öppnande. En brasskvintett från Svenska Kammarorkestern underhåller åhörarna i plenisalen. Samtidigt strömmar fortfarande upp för marmortrapporna i gamla riksdagshuset, på väg till plenisalen.

Sveriges nya regering

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP)

Justitieminister  Beatrice Ask  (M)

Migrationsminister Tobias Billström  (M)

Utrikesminister Carl Bildt (M)

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M)

Handelsminister  Ewa Björling (M)

Försvarsminister  Sten Tolgfors (M)

Socialminister  Göran Hägglund (KD)

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD)

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD)

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M)

Finansminister Anders Borg (M)

Finansmarknadsminister Peter Norman (M)

Utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund (FP)

Jämställdhetsminister (bitr utbildningsminister) Nyamko Sabuni (FP)

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

IT- och regionminister (bitr näringsminister) Anna-Karin Hatt (C)

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd  (M)

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth  (M)

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Integrationsminister (bitr arbetsmarknadsminister) Erik Ullenhag (FP)

Kolla upp ministrarna i Sveriges Radios Valpejl - klicka på länkarna!

Fyra ministrar får lämna regeringen

De ministrar som lämnar sina uppdrag är kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD), socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M), infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP).

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".