Toppmöte i dag

Handelsrelationer mellan EU och Kina diskuteras

Kinas premiärminister Wen Jiabao är på besök i Europa. På ett toppmöte med EU-ledare idag kommer handelsrelationerna att diskuteras. EU kräver att Kina ska tillåta sin valuta att öka i värde, men Europa drar också nytta av Kinas ekonomiska styrka i hanteringen av skuldkrisen.

Wen Jiabaos besök i EU understryker de kluvna känslor som Europa just nu har anledning att hysa för Kina.

Å ena sidan har Wen Jiabao kommit till Europa med löften om ekonomiskt stöd till EU:s krisländer, å andra sidan är den lågt värderade kinesiska valutan ett problem för europeiska exportörer.

I ett exempel på hur värdefull handelsrelationen mellan Kina och EU är lovade Tysklands Angela Merkel Wen Jiabao tyskt stöd för att erkänna Kina som en marknadsekonomi 2016.

Kina är just nu en blandekonomi med både inslag av stark statsstyrning och vild kapitalism. Om Kina erkänns som en marknadsekonomi av EU skulle innebära att det blir svårare att sätta upp handelshinder mot Kina i form av så kallade anti-dumpningsåtgärder. Just nu har EU bland annat skyddstullar mot billiga kinesiska skor, något som till exempel italienska skotillverkare kräver.

Men den största frågan under det här Kina-EU-toppmötet handlar ändå om valutor.

Det finns en rädsla för att billig kinesisk import ska tränga ut europeisk industri, och Kinas lågt värderade yuan ger kinesiska exportörer möjlighet att erbjuda något som liknar ständig rea på sina produkter.

De europeiska ledarna kommer att kräva att Kina tillåter sin valuta att stiga i värde.

Men kraven från EU är inte lika starka som från USA och de europeiska ledarna visar kluvna känslor.

Igår uttryckte ledarna för Eurozonen tacksamhet över att Kina lovar att köpa upp grekisk statsskuld i form av statsobligationer. Det lättar på EU-ländernas börda när Grekland ska skuldsaneras, men höjer värdet på euro gentemot yuan.

Det finns europeiska ekonomer som varnar för risker med att låta Kina köpa upp europeisk statsskuld på det här sättet, särskilt eftersom Kina självt försöker att undvika utländskt inflytande och inte säljer egna statsobligationer till något annat land.

Kina å sin sida kommer att försöka få mer bekräftelse på sin ekonomiska styrka.

Under sitt möte med EU-ledarna kommer Wen Jiabao att tala för att ge utvecklingsekonomier som Kina större inflytande i globala finansinstitutioner, till exempel den internationella valutafonden.