Ekonomi

SEB: Östeuropa på frammarsch

Lönerna kryper uppåt, arbetsmarknaden stabiliseras, och konsumtionen ökar. Det senaste årets ekonomiska återhämtning i Östeuropa ser ut att fortsätta. Det framgår av en ny utgåva SEB:s rapport Eastern European Outlook som presenterades i dag.

Mikael Johansson är chef för Eastern European Outlook Baltikum och Polen.

– Vi är relativt optimistiska i synen på Östeuropa fortfarande, trots globala risker. Man har relativt liten exponering mot USA i sin handel och till skillnad från många länder i väst har man en låg skuldsättning i offentlig sektor. Man har inte de stora anpassningsbehoven som vi ser i många västländer, säger Mikael Johansson.

Östeeuropa, och särskilt Baltikum, var den region i världen som drabbades hårdast av den globala finanskrisen 2008, men på många håll har återhämtningen där varit starkare än i Västeuropa, enligt SEB.

Det ser alltså ljust ut för hela östregionen, även om tillväxten går klart långsammare i de baltiska länderna än i till exempel Polen, säger Mikael Johansson. Ett stort orosmoln i baltstaterna är emigrationen. I Litauen har cirka tio procent av befolkningen lämnat landet de senaste två åren, vilket kan innebära problem.

– Det kan uppstå arbetskraftsbrist tidigare än vad det annars skulle göra, redan vid hög arbetslöshet. Vi ser i dag vissa sektorer som IT, bygg och transport där man noterar en arbetskraftsbrist i Litauen, vilket är paradoxalt. Man har ju nyss påbörjat sin återhämtning, säger Mikael Johansson.