Det svenska tallbeståndet krymper

Tallen är på väg att försvinna i delar av Sverige. Det är de svåra viltskadorna för mångmiljonbelopp när bland annat älgen äter på plantorna som gör att många skogsägare inte vågar plantera ny tall längre. Nu ska skogsägare och jägare bli bättre på att samarbeta för att vända trenden.

Thomas Johansson visar runt på sina marker i Stora Aby utanför Målilla. Runt om på tallstammarna syns gamla bitskador från älgar. Inuti är trät skadat och träden är betydligt mindre än de borde vara.

– När man lagt ner mycket jobb på att sköta skogen och det blir så här med de här skadorna så känns det hårt i själen, säger han.

Den senaste tiden har flera larm kommit om det krympande tallbeståndet i Sverige, eftersom skogsägare väljer andra, kanske sämre träslag, för att slippa skadorna.

Men med mindre tall blir skadetrycket än värre på den tall som finns kvar, en slags ond cirkel.

Fortsätter utvecklingen som i dag så beräknas tallbeståndet i framför allt Götaland vara halverad på sikt.

– Det är ett jättestort problem. Att tallen försvinner har betydelse för ekonomin, för mångfalden och för möjligheten att ha älg på markerna, säger Göran Örlander, skogssköteselchef på Södra Skogsägarna.

Varför har det blivit så här?

– Det är en smygande sak. Vi har inte riktigt varit medvetna om följderna. Det har kommit fram ny kunskap som visar att tillväxtförlusterna är mycket större är vad vi anade innan.

Skogsbranschen försöker nu tillsammans med jägarna vända trenden i flera olika projekt.

Just här i Stora Aby har Södra till exempel öppnat en demonstrationsskog med praktiska och ekonomiska exempel, både för skogsägare och för jägare.

Det handlar enligt Göran Örlander framför allt om att få skogsägare att våga plantera mer tall samtidigt som man kan lita på att jägarna tar sitt ansvar för att hålla nere viltstammen.

– Vi ska få en balans mellan viltfodertillgång och älgstammarnas storlek. Då blir det en vinn-vinn-situation av detta. Som vi hanterar det just nu är det bara en negativ spiral.

Vad har du för hopp om att det ska gå och vända trenden?

– Vi måste vända trenden, annars skjuter vi trenden på kommande generationer. Vi tror på det annars skulle vi inte hålla på med det här.