BASEL III

Ingves: "Vi får ett banksystem som tål mer"

USA:s finansminister Timothny Geithner varnade i ett tal på onsdagseftermiddagen för att ett valutakrig kan utbryta. Liknande varningar har en rad politiker samt Internationella valutafondens chef Strauss-Kahn utfärdat de senaste dagarna.

Det är inför dubbla toppmöten i Washington med start på fredag, som positionerna skärps.

Med på toppmötet i Washington kommer också Sveriges Riksbankschef att vara och han ger nu sin syn på det nya regelverket Basel III, som syftar till att göra det finansiella systemet stabilare och mer självständigt. Och också på hur kostnaderna för det ska fördelas.

– Vi får ett banksystem som tål mer än vad de har gjort bakåt i tiden, och det är nog bra för alla.

Finns det risk att bankkunderna får betala för bankernas ökade säkerhet?

– Någonstans ska naturligtvis allting betalas men å andra sidan så vinner man ingenting på att staten måste ingripa med jämna mellanrum med mycket stora kostnader för skattebetalarna.

– Det är bättre för alla att man undviker kriser jämfört med att man måste hantera dem.

Men Stefan Ingves tror inte att det bara är kunderna som kommer att få betala för Basel III. Även bankerna kan vara med och betala via minskade vinster eftersom riskerna med bankverksamhet kommer att minska med Basel III.

Det är ett resonemang som John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, inte köper.

– Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Vad jag förstår är att bankernas kostnader, när det gäller att finansiera sig via aktiemarknaden, kan tänkas gå ner – och det leder till lägre finansieringskostnader för bankerna.

– Vinsterna i den löpande verksamheten styrs snarare av konkurrenssituationen på marknaden. Den påverkas så vitt jag förstår inte av de här reglerna.