Regionala skillnader i dispens från strandskyddet

Möjligheten att få dispens för att få bygga närmare vattnet än vad strandskyddslagen kräver varierar stort i landet. Länsstyrelsernas vilja att godkänna kommunernas dispenser skiljer markant. I Blekinge upphävs inte några dispenser alls. Medan exempelvis var tredje kommunbeslut får rött ljus i Norrbotten.

Något som Lars Olofsson i Boden har berörts av.

– Jag tänkte bygga ett mindre hus till min dotter som börjar vara intresserad av att bo i eget då, säger han.

Men så blev det alltså inte?

– Nej, inte än i alla fall. Som jag ser det så måste det vara tjänstemannabesluten som är olika, att man inte har några liktydiga regler i landet. Och när man hör att Norrbotten ska ha mest överprövningar i landet så känns det ju väldigt märkligt.

I en höstgul slänt ner mot den svarta Luleälven visar Lars den tänkta tomten för huset som han först fick dispens för, av Bodens kommun. Alltså att få bygga närmare stranden än de 100 meter som det generella strandskyddet innebär, och som ska trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara djur och växtliv.

Men länsstyrelsen rev upp beslutet.

Ekots rundringning till över hälften av länsstyrelserna som ska granska kommunernas beslut visar på stora variationer. I Blekinge har inte någon av drygt 40 dispenser underkänts det senaste året. I Stockholm hävs var femtonde beslut och i Norrbotten var tredje.

Lars Dahlberg är naturvårdshandläggare i Norrbotten.

– De beslut vi får in från kommunerna är väldigt oinformativa. Man måste ju liksom beskriva i beslutet varför en dispens inte strider mot strandskyddets syfte och sen måste man ju även åberopa ett särskilt skäl. Och om det är bristande kunskap eller vad det är det vet jag faktiskt inte, säger Lars Dahlberg.

Mellan 4000-5000 strandskyddsdispenser beviljas varje år i hela landet, vilket fortsatt även efter att kommunerna tog över ansvaret med den nya strandskyddslagen förra sommaren.

Och Johanna Boman som handlägger strandskyddet på länsstyrelsen i

Uppsala, där en av fyrtio dispenser underkänns, tror att skillnaderna mellan länsstyrelserna dels beror kommunernas varierande kunskaper.

– Man kanske inte har någon på kommunen som kan strandskyddsfrågorna, säger hon.

Men kan det inte vara så att ni på länsstyrelsen i Uppsala bara är mer generösa och släpper igenom mer dispenser?

– Det är klart att det kan vara så, vi sitter ju inte och läser varandras ärenden på andra länsstyrelser, men jag tror att det är en kombination av flera olika saker. Dels vilken typ av dispensärenden som det rör sig om från början och hur kommunerna hanterar frågan, säger Johanna Boman.

Hon tror också att skillnaderna kommer minska i takt med fler prejudikat från miljödomstolen och miljööverdomstolen. Dit kan Lars Olofsson i Boden och alla andra som fått nej av länsstyrelsen kan överklaga till.

– Det blir ju ett stöd både för oss och kommunen vilka avgöranden som kommer från domstolarna, säger Johanna Boman.

Dispens från strandskyddslagen

Enligt strandskyddslagen är det inte tillåtet att bygga närmare än 100 meter från strandkanten eller ut i vattnet vid havet, insjöar och vattendrag. Men det går att ansöka om dispens hos sin kommun om du 1) har särskilda skäl enligt lagen:

Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:

  • • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
  • • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
  • • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
  • • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
  • tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  • • I en stor del av Sverige kan kommunerna dessutom ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som ger utökade möjligheter till dispens. Men det arbetet är ännu inte klart i många av landets kommuner.

Samt 2) om syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Att allmänhetens tillgång till strandområden tryggas och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Kommunerna beslutar om dispenser, länstyrelserna granskar och kan avslå alla beviljade dispenser, ett sådant upphävande kan överklagas till miljödomstolen som i sin tur kan överklagas till miljööverdomstolen.

Källa: Naturvårdsverket

Nils Eklund

Ekot

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.