Desmond Tutu lämnar offentligheten

Den sydafrikanske fredspristagaren och ärkebiskopen Desmond Tutu drar sig tillbaka från offentligheten.

Desmond Tutu drar sig tillbaka från offentligheten i samband med att han fyller 79 år, uppger BBC.

Tutu var sedan 1970-talet en av de ledande personerna i kampen mot apartheid. Han fick också i uppdrag att leda den sannings- och försoningskommission som utredde brott och övergrepp begångna under apartheidregimen och som erbjöd amnesti till dem som erkände.

Tutu vill nu bana väg för yngre ledare.

TT