Världsmarknaden osäkrare - pressar guldpriset

Världsekonomin är på väg in i ett nytt och osäkrare läge, och det har lett till att priset på guld pressas till nya rekord, nu på morgonen så slog guldpriset återigen rekord, 1 356 dollar per uns, vid handel i Hongkong.

– Det är ju samma finansiella oro som ligger i grunden här. Kommer världsekonomin att återhämta sig, eller kommer den falla tillbaka, säger Magnus Eriksson är professsor vid Luleå tekniska universitet.

– Sen har vi på toppen av det här den amerikanska finansstimulanspaketet som är på gång, som också hjälper till.

Marknaderna har reagerat på det nya rysarordet sårbart, för så beskriver Valutafonden IMF situationen för den globala ekonomin nästa år, när IMF beskriver finanssektorn i USA och Japan och Eurozonen. Sårbart för nya chocker med tillägget att tillväxten tycks sakta in.

Skälet är att regeringarnas stimulanspaket har nått vägs ände, effekterna klingar av helt enkelt. Tillväxten skrivs ner för både i år och nästa år.

För industriländerna antas tillväxten nu hamna på blygsamma 2,8 procent 2010 och 2,2 procent 2011.

Särskilt osäkert verkar det vara med den amerikanska återhämtningen, och dollarn tar stryk.

I tillväxtzonerna i Asien och Sydamerika, i länderna som ingår i BRIC, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, blir tillväxten starkare, i år räknar IMF med 7,1 procent och 6,4 procent nästa år. Men det räcker inte och för 2011 beräknas den globala tillväxten bli lägre än vad man antagit tidigare, eller 4,2 procent.

IMF varnar för att regeringarna försöker vältra över problemen på andra och tecken på detta har synts den senaste tiden, när ett valutakrig verkar rycka allt närmare.

Det är med de utsikterna i minne man ska leta förklaringar till att guldpriset åter igen når ny rekordnivå, upp 25 dollar på en dag till över 1 347 dollar per troy ounce, och uppgången blev ett direkt svar på IMF-prognosen om sårbarheten.

Frågan är då hur mycket som beror på ren spekulation:

– Jag skulle vilja säga att det är en finansiell oro kopplat till att nya gruvor inte öppnas i den takt som öppnas. Men det är klart att det finns ett spekulativt element men min bedömning är att guldpriset kommer hålla sig på en hög nivå under åtminstone något år framåt.