Svenska truppen i flera hårda strider sedan i maj

Sedan i maj har den svenska truppen i Afghanistan varit inblandade i över 30 eldstrider och 15 bombangrepp. Samtidigt som striderna intensifierats kan den svenska närvaron bli en het potatis i den politiska debatten, skriver Svenska Dagbladet

– Det har varit ett mycket stort antal eldstrider, drygt ett 30-tal, säger överste Gustaf Fahl till Svenska Dagbladet.

Minst tio gånger har läget varit så besvärligt att den svensk-finska truppen tvingats begära flygunderstöd från den Nato-ledda Isaf-styrkan. I flera fall har stridsflyg från USA öppnat eld för att undsätta svenskarna.

Enbart sedan midsommar har svenska styrkor varit i strid över 20 gånger, vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Mellan 18-26 juli utkämpades strider dag och natt under åtta dygn. "Det var helvetet på jorden", säger en officer, enligt SvD.

Om mindre än en månad ska alliansregeringen lägga fram sin proposition, där man begär att riksdagen förlänger styrkans mandat och skickar ned två ambulanshelikoptrar.

De rödgröna utlovade i valrörelsen att tillbakadragande av trupperna skulle påbörjas redan nästa år om de vann valet. Sverigedemokraterna har sagt att de i så fall kan tänka sig att stödja de rödgrönas förslag.

TT