Större underskott i statsbudgeten

Underskottet i statens budget blev 15,4 miljarder kronor i september, vilket var mer än Riksgäldens egen prognos på 10,1 miljarder kronor.

Skillnaden orsakas av större räntebetalningar på statsskulden vilket i sin tur förklaras av större kursförluster än väntat, enligt ett pressmeddelande från Riksgälden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,4 miljarder kronor, vilket var 5,8 miljarder kronor mer än prognos. Skillnaden beror främst på att kursförlusterna blev större än beräknat.