Varning för pyramidhandel med aktier

Lotteriinspektionen varnar för en ny typ av företag som bedriver verksamhet som liknar pyramidspel. Det handlar om en form av nätverksförsäljning där kunderna också lockas till aktiehandel.

– Kombinationen aktier och nätverksförsäljning har blivit allt vanligare. Genom att föra in olika produkter, till exempel aktier, så blir det svårare att bedöma om det är ett pyramidspel eller inte. Vi har sett en ökning av just finansiella produkter i nätverkssammanhang, säger Peter Alling, jurist på Lotteriinspektionen.

Ett företag som blandat in aktiehandel i sin nätverksförsäljning är t5pc, eller The five percent community, som förkortningen står för. Bolaget är norskt och säljer elektronikprylar, som dvd-apparater och digitalkameror, via ett nätverk.

Provision vid värvning av nya agenter
Medlemmarna kan bli försäljningsagenter och tjäna provision på det de själva säljer. Men för att bli agent måste man först betala för ett uppgraderingspaket, och för att få provision måste man rekrytera minst två nya agenter.

Utöver nätverksförsäljningen innehåller t5pc också aktiehandel. Medlemmarna erbjuds att köpa B-aktier utan rösträtt och lovas utdelning om bolaget går bra.

Inte säkert pyramidspel
Sedan mitten av förra året har Lotteriinspektionen fått flera förfrågningar om t5pc. Enligt Lotteriinspektionens jurist Peter Alling är det inte säkert att bolaget är ett pyramidspel i lagens mening, men han uppmanar ändå konsumenter att vara försiktiga.

– Lotteriinspektionens uppgift är ju inte att avgöra om nätverksmarknadsföringsbolag år seriösa eller inte. Rent allmänt kan man dock säga att det dykt upp väldigt många sådana här nätverksarrangemang de senaste åren. De saknar ofta svensk representation, de utlovar guld och gröna skogar och bygger på att man ska få så många av sina vänner och bekanta som möjligt att satsa pengar i det. Naturligtvis bör man tänka sig noga för innan man gör något sådant. Det är ju att engagera sig i ett affärssammanhang och det ska man förstås noga pröva innan.

Hur ska man veta om det är vettigt eller inte?

– De som ringer brukar jag uppmana att känna efter hur det känns i magen. De flesta svarar då att det inte känns bra och då anser jag att det kan man ofta lita på, säger Peter Alling, jurist på Lotteriinspektionen.

Ekot har upprepade gånger sökt företrädare för bolaget t5pc, men inte fått något svar.

Eva Odefalk
eva.odefalk@sr.se