Schlingmann ny statssekreterare hos Reinfeldt

Regeringen har idag utsett Per Schlingmann till statssekreterare i Statsrådsberedningen med ansvar för kommunikation. Han kommer att ansvara för statsministerns och regeringens samlade kommunikationsstrategi.

Arbetet omfattar budskap och former för kommunikation av regeringens beslut och reformer.

I uppdraget ingår hur kommunikationen kan präglas av ett framtidsperspektiv samt hur regeringen i ännu högre grad kan vara delaktig i samhällsdebatten och öka dialogen med allmänheten.

Schlingmann kommer närmast från tjänsten som partisekreterare i Moderaterna och har tidigare varit kommunikationschef för Moderaterna samt innehaft ledande roller i kommunikationsföretag.

Per Schlingmann tillträder sin tjänst den 11 oktober.

Samtidigt utsågs Katarina Areskoug Mascarenhas till statssekreterare i Statsrådsberedningen med ansvar för utrikes och EU-frågor.