Bildt försvarar UD:s terrorvarning

Efter förhöjd terrorberedskap såväl i Sverige som i andra europeiska länder, uppmanar utrikesdepartementet svenska resenärer att vara på sin vakt på platser med större folksamlingar. Uppmaningen om vaksamhet är så vag att den kritiseras för att skrämma mer än att hjälpa. Utrikesminister Carl Bildt (M) tycker att det vore ansvarslöst om UD inte varnade.

– Om man tittar på de varningar som har kommit från ett antal länder baserade på sina säkerhetstjänster vad de uppmärksammar i sina länder är det så att de ser en risk för attentat som riktar sig mot folksamlingar. Terrorister är ute för att skada många människor samtidigt. I bland riktar de sig mot specifika institutioner och individer. Vi har sådana fall också som vi har haft anledning att uppmärksamma, men ibland är det så att man bara inriktar sig på stora människomängder. Då kan man om man befinner sig i sådana sammanhang vara lite extra försiktig och uppmärksam, säger Carl Bildt.

Varningen är ju otroligt vag. Vilka risker ser du för att den bara skrämmer folk?

– Det är vagt. Lite mera konkret är det vi vet om hotbilden för Sverige. Säkerhetspolisen säger att det är en något förhöjd hotnivå. Jag ska inte dramatisera det för mycket, men man ska vara medveten om att bakom en sådan information ligger mycket mer konkret information som vi inte kan delge. I de övriga fallen, i de övriga länderna, så har ju olika säkerhetstjänster gått ut och då ska vi utgå ifrån att det ligger rätt konkret information bakom detta också utan att vi nödvändigtvis från svensk sida värderar i varje detalj den informationen.

Vad är det för mening med att varna någon för något som man inte kan säga vad det är och som man inte förstår vad det innebär och inte begriper vad man ska göra?

– Därför att en varning innebär att man höjer uppmärksamheten och talar om att här kan finnas någonting. Sedan är det klart att när de konkreta fallen finns, den konkreta information som vi har, den kan vi inte uppge. Däremot ska man nog utgå ifrån, om man är medborgare, att har regeringen eller säkerhetspolisen en konkret information så vidtas det konkreta åtgärder i de konkreta fallen för att öka skyddet just där.

Vad är skälet till att det måste vara så tystlåtet och okonkret om vad det egentligen är som är hotet?

– För det första finns ju spaningsinformation som kan ligga till grund för detta och det ligger i sakens natur att man inte kan offentliggöra den för då tar man bort möjligheterna att motverka hotet. Då talar man ju om för dem som kanske är terrorister exakt vad vi vet om dem och därmed kan de göra andra saker och därmed kan terroristattentaten faktiskt äga rum, säger utrikesminister Carl Bildt.