Polska kvinnor hoppas på jämställdhet

Polens nära 20 miljoner kvinnor ser med tillförsikt fram mot EU-medlemskapet, som kan göra Polen mer jämställt, trots att Polen ligger i framkant när det gäller antalet kvinnliga företagare.

Kvinnorna har stora förhoppningar om att diskrimineringen på arbetsmarknaden ska minska eller försvinna.

Statistiken visar tydligt en diskriminering vad gäller löner och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare anställer hellre män, eftersom de inte föder barn. Kvinnorna har det också svårare att få chefsbefattningar.

Hoppas på EU
Polskorna sätter därför stor tilltro till EU, eftersom de vet att EU kämpar för jämställdhet på arbetsmarknaden.

Ewa Lisowska vet vad hon talar om. Vi sitter på hennes tjänsterum på Handelshögskolan i Warszawa och bokhyllorna bågnar av rapporter, som hon skrivit.

Professor Ewa Lisowska är Polens ledande expert på kvinnligt entreprenörskap och initiativtagare till den första polska företagarföreningen för kvinnor, ett nätverk som många utländska företagare visar stort intresse för.

– Vi i Polen har generellt sett en hög procent kvinnliga företagare. 37 procent av små och medelstora företag drivs av kvinnor. I den siffran finns många kvinnliga jordbrukare, säger Ewa Lisowska.

Kvinnorna är bättre representerade i de små och medelstora företagen än i politiken, där bara 20 procent av representanterna i parlamentet är kvinnor.

Hög andel internationellt
I ett internationellt perspektiv ligger kvinnliga polska företagare väl framme.

– Vi har lika många kvinnliga företagare som Finland och Holland och fler än i Sverige, Italien och Frankrike, berättar Ewa Lisowska, som inte betraktar det som ett utslag av feminism.

Ordet feminism, säger hon, används i Polen nedsättande om den spektakulära feminismen i väst. Polskorna vinner hela tiden terräng och den åttonde mars håller på att utvecklas från en dag då kvinnor fick blommor till en dag, då kvinnor ställer krav.

Kjell-Albin Abrahamsson, Warszawa
kjell_albin.abrahamson@sr.se