Fortsatt bostadsbrist i Stockholm

Det fortsätter att vara stor brist på bostäder i Stockholm. Nära 100 000 personer står för närvarande i kö för en bostad.

Hittills har det gått trögt med nyproduktionen och det socialdemokratiska finansborgarrådet i Stockholm Annika Billström riktar nu stark kritik mot regeringens bostadspolitik.

– Jag tycker inte att staten gör tillräckligt. Staten bör hitta ett nytt finansieringssystem som är långsiktigt, säger hon.

Annika Billström vill att Stockholm bygger bortåt 80 000 nya bostäder de närmaste 25 åren och säger att statens bidrag i dag på 1 miljard är en droppe i havet. Det behövs en ny långsiktig bostadsfinansiering redan idag, menar hon, medveten om att regeringen inte kommer med något nytt här, förrän till 2007.

I dag har regeringen möjligen en byggpolitik, säger Annika Billström. Men inte en bostadspolitik. Och då menar hon en social bostadspolitik där blandade upplåtelseformer kan motverka segregationen.

– Att bygga bostadsområden som har en blandad befolkning är den djupaste garanten för att vi också ska minska segregationen.

Stockholm föregår nu med gott exempel. Tomtmark säljs inte, utan upplåts gratis de första fem åren.

När staden också tar över exploateringskostnaderna från byggbolagen kan hyrorna i nya hus sänkas med 20-25 procent, tror Billström.

– Vi har byggstartat 4 000 nya lägenheter och kommer att nå målet 20 000, säger hon. För nu har vi även de privata byggarna med oss.

– Så här tydligt mål för bostadsproduktionen har inte funnits sedan 60-talet i Stockholm. Alla är beredda att bygga, både stora byggherrar men även de mindre.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se