1 av 4
Anders Borg överlämnar budgeten i riksdagen. Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
2 av 4
3 av 4
Sverigedemokraternas ekonomiske talesperson Johnny Skalin riksdagsdebuterar i budgetdebatten. Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
4 av 4
Klicka för grafik - Regeringens prognos

Budgetdebatten i riksdagen

Under eftermiddagen pågick budgetdebatten för fullt i riksdagen. Finansminister Anders Borg (M) inleder budgetdebatten med att presentera budgetpropositionen, som regeringen döpt till "Från kris mot full sysselsättning".

– Vi har lämnat en budget som bygger på ansvarstagande, för de offentliga finanserna och ekonomin. Vi vill staka ut vägen till full sysselsättning, att alla som vill och kan ska kunna ha en sysselsättning, säger Anders Borg.

– Vi har i valet fått ett starkt mandat att fortsätta driva vår politik och vi vill regera på det mandat vi fått.

En majoritetsregering hade varit bättre, säger Anders Borg, men anser ändå inte att det parlamentariska läget är ett stort problem:

– När det finns möjlighet ska vi söka brett stöd i riksdagen, i första hand hos Miljöpartiet, men även hos Socialdemokraterna.

Det kommer att komma en ny kris och en ny lågkonjunktur, säger finansminister Anders Borg. Därför måste de offentliga finanserna stärkas:

– Vår uppgift är att återställa ekonomin innan dess. Det är ett centralt mål de kommande åren att återställa överskotten i de offentliga finanserna, säger finansministern.

Anders Borg beskriver det ekonomiska läget som att det finns tillförsikt och framtidstro i Sverige, samtidigt som det fortsatt är oro i övriga världen.

– Vi kan se att sysselsättningen är på väg tillbaka och att arbetslösheten drivs bort. Det har gått bättre än vi befarade, och bättre än i andra länder. Det beror på politiken vi fört.

– Budgeten innehåller inte mer än vad vi kan hålla, vi skapar inte osäkerhet och vi tar ansvar för framtiden, säger Anders Borg.

– Bland de skarpa förslagen finns utbildning, mer av yrkesutbildning, mer undervisningstid, fortbildning för lärare, tidigare betyg. Inom arbetsmarknadspolitiken ska det bli fler coacher och praktikplatser så att människor hålls kvar på arbetsmarknaden.

Men det handlar inte bara om jobb, utan även välfärd.

– I en tid av ekonomisk kris måste vi hålla ihop Sverige och därför sänker vi skatterna för pensionärerna, säger Anders Borg.

Bland de reformer som ska genomföras om det finns ekonomiskt utrymme finns sänkt moms för restaurang och cateringföretag. En viktig reform, enligt finansminister Anders Borg.

Thomas Östros, ekonomiskpolitisk talesman för Socialdemokraterna inleder sitt anförande med att gratulera Anders Borg till valframgången. Men tillägger:

– Mycket är förändrat. BNP sjönk förra året och ökar nu och det gör att svensk ekonomi växer. Men globalt är ekonomin osäker. Därför kan vi inte vara säkra på läget i Europa och USA.

– Sverige behöver en stark regering och en stark ekonomisk politk. Idag styrs Sverige av en regering som saknar egen majoritet.

Enligt Thomas Östros har regeringen sagt att det är oppositionen som ska säkra att regeringen får igenom sin politik.

– Men låt mig vara tydlig: Regeringen regerar. Oppositionen opponerar. Och regeringens uppgift är att samla mandat för sin politik i riksdagen.

– Vi kommer aldrig att tveka att lägga fram de förslag vi anser behövs för att stärka ekonomin, rättvisan, välfärden, säger Thomas Östros (S).

Det finns utmaningar för Sverige, säger Thomas Östros (s):

– Det är viktigt att våra trygghetsförsäkringar går att lita på, att säkra finansiering av vård och skola och att bekämpa långtidsarbetslöshet

Thomas Östros säger att regeringen inte skriver någonting i budgeten om vad han kallar "grava missförhållanden i behandlingen av sjuka människor".

När det gäller ekonomin säger Östros att de offentliga finanserna har försvagats:

– De offentliga finanserna har försvagats med 100 miljarder kronor, och det klarade vi på grund av budgetsaneringen på 90-talet. Nu är det viktigt att Sverige kommer tillbaka till överskott.

Anders Borgs (M), replik till Thomas Östros:

– Sammanhållning och ansvar är viktigt, att människor står till arbetsmarknadens förfogande och också söker arbete.

– Arbetslinjen handlar också om de offentliga finanserna, där måste riksdagen gemensamt ta ansvar för den ekonomiska politiken och att få överskott i de offentliga finanserna.

Anders Borg avslutar sin replik med att säga att det krävs gemensamma ansträngningar för kompromisser mellan partierna i riksdagen.

Thomas Östros (S) i replik till Anders Borg:

– Nu lägger ni en proposition där ni bedömer att vi 2014 har en arbetslöshet som vi hade 2006. Då kallade du det massarbetslöshet och det är ju det. Det är det vi skördar när regeringen misskött arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Här har vi två områden där vi gärna diskuterar om regeringen är beredd att omvärdera sin politik, säger Thomas Östros.

Carl B Hamilton, ekonomiskpolitisk talesperson Folkpartiet, frågar vilken slutsats Thomas Östros och S drar av sin egen ekonomiska politik efter valresultatet.

Thomas Östros (S):

– Om man sår vind riskerar man att skörda storm. Ett framgångsrikt Sverige försöker hålla ihop Sverige och ser till att alla får göra rätt för sig och delta, säger Thomas Östros.

Men Carl B Hamilton var inte nöjd med svaret:

– Jag frågade om vilken slutsats han drar för egen del. Det här hade du kunnat säga före valet. Det verkar inte som om du tänker dra någon slutsats efter valet, kilometerskatten, fastighetsskatten, rutavdraget till exempel. Var det en klok politik? frågar Carl B Hamilton (FP).

Centerpartiets Annie Johansson, ekonomisk talesperson, i replik till Thomas Östros (S)

– Sverige har inte råd att säga nej till jobb, men Socialdemokraerna verkar ha en annan inställning. 40 procent av Sveriges unga vill hellre vara företagare än anställda. Trots detta vill S fördubbla egenavgifterna för unga, hur kan det få unga att vilja satsa på sin dröm? Var är de socialdemokratiska förslagen för att få fler entreprenörer?

– Varför säger Socialdemokraterna nej till lärlingsanställningar? säger Annie Johansson.

Thomas Östros (S):

– Ungdomar är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Där ser man ju att regeringen har försökt med massa olika verktyg, utan att det fungerat. Man har inte heller lyssnat till expertisen som sa att det inte skulle hjälpa att sänka arbetsgivaravgiften för unga. Och så blev det ju. Ungdomsarbetslösheten blev bara högre.

– Man måste ta vara på varje krona, den här skattesänkningen fungerade inte

– Lärlingsutbildningar tycker jag är bra, men det har tagit lång tid innan regeringens system kom på plats. Man måste hitta ett system som får det att fungera.

Sedan följer en replikväxling mellan Anders Sellström (KD) och Thomas Östros (S)

Anders Sellström (KD):

– Alliansen har lyckats säkrat välfärdsmaskineriet i den värsta lågkonjunkturen sen 30-talet.

– Thomas Östros, väljarna har ju inte röstat fram er politik. Ni borde istället närma er alliansens politik och de väljare som röstat på en klok politik.

Thomas Östros (S):

– Välfärdsmaskineriet fungerar bra, är det kristdemokraternas analys? När vi har haft sjukförsäkringsexemplet, jag tror inte att det är trygghetssystem som vi alla kan känna oss stolta över. Är det kristdemokratisk politik?

– Om du ska välja mellan skattesänkningar och att behålla personal i äldreomsorg och skola. Då tycker jag att det är viktigare att behålla personal i skolan, jag tror att många kristdemokrater skulle hålla med. Var står kristdemokraterna i frågorna om välfärd och trygghet?

Anders Sellström (KD):

– Syftet med försäkringreformen är på väg åt rätt håll, men det finns alltid skavanker.

– Det sker ständigt förändringar inom kommuner och landsting, din analys stämmer ju inte.

Thomas Östros (S):

– I budgetpropositionen står det ju vad som hänt i kommunsektorn. De fick kortsiktiga pengar för att säkra årets budget, men kommande år ser det sämre ut. Hade de fått långsiktiga besked hade det inte blivit den typen av uppsägningar.

– Sen säger Sellström att det ska bli förändringar i sjukförsäkringssystemen. Jag tror att det är bråttom att ta initiativ för att genomföra förändringar.

Nästa talare är Miljöpartiets Mikaela Valtersson, som börjar med att tala om det parlamentariska läget:

– Valresultatet har inte gett entydigt besked om sveriges riktning. Vad som står klart är att regeringen och regeringens politk inte har stöd av en majoritet av svenska folket och riksdagen.

– Regeringen har ett stort ansvar, och bör inte tvinga igenom en politik som inte har stöd i riksdagen. Om regeringen ändå gör det blir det problem med det fortsatta samarbetet i riksdagen. Det är inte läge att gräva ned sig i skyttegravar nu, det är läge för reflektion och självkritik.

– Regeringspartierna måste öppna för samarbete och vi rödgröna måste analysera vad i vår politik som inte vann hos väljarna

Mikaela Valtersson (MP) fortsatte med att peka på vad hon anser är bristen på klimatpolitik hos regeringen:

– Det faller på regeringen att vara självkritisk: Det gäller bland annat klimat- och miljöfrågor. I valet fick vi en tydlig signal om att ta de frågorna på allvar. Där presenterade vi en kraftfull politik före valet. Om vi ska klara klimatutmaningen krävs en politik som klarar klimatet och jobben, med kraftfulla satsningar på en grön omställning

Mikaela Valtersson riktade också kritik mot regeringen för förändringarna i sjukförsäkringen:

– Vi kan inte kalla det ett modernt välfärdssamhälle när människor kastas ut trots att de har läkarintyg på att de är svårt sjuka.

– Har ni inte dragit arbetslinjen väl långt om även de som är sjuka ska släpa sig till arbetet? Jag tycker att det hade varit på sin plats att företrädarena för regeringen kan säga att det blir inte fler utförsäkringar. Det skulle visa att regeringen vill göra en kursändring.

Mikaela Valtersson (MP) avslutar med att säga att Miljöpartiet vill ha öppnare gränser och generös flyktingpolitik och att partiet kan samarbeta med regeringen i de frågorna, men hon riktar kritik mot regeringen när det gäller viljan att samarbeta.

– Vi har försökt hålla dörren öppen för breda uppgörelser den senaste mandatperioden, men regeringen har stängt dörren. Hade vi haft sådana överenskommelser skulle det vara lättare för regeringen att regera nu.

Ett replikskifte mellan Anders Borg (M) och Mikaela Valtersson (MP) följer.

Anders Borg (M) anser att regeringen har fått väljarnas mandat att fortsätta med arbetslinjen och talar om tre punkter.

– För det första att ta ansvar för de offentliga finanserna, att utveckla arbetslinjen och sjukförsäkringen. Det finns ofullkomligheter som ska åtgärdas, säger Ander Borg.

– För det tredje är förstås miljö- och klimatfrågor viktiga, men de får inte drabba landsbygdsbefolkningen.

Mikaela Valtersson (MP):

– Klimatpolitiken är ingen ursäkt för någonting. Den är alldeles nödvändig och blir ännu dyrare om man väntar. En offensiv miljöpolitik kan både förbättra miljön och ge jobb. Jag hoppas att ni återkommer med åtgärder för att ställa om Sverige, för det är helt nödvändigt.

Anders Borg (M):

– Det får inte drabba landsbygdsbefolkningen och jobben.

Mikaela Valtersson (MP):

– Om vi satsar på klimatomställning så är det ett sätt att skapa jobb, hålla samman och skapa framtid även på landsbygden. Jag hoppas också att regeringen tänker en vända till på sjukförsäkringen, och vi i Miljöpartiet är gärna med och skapar en majoritet kring sjukförsäkringen, men då måste ni först stoppa utförsäkringarna.

Carl B Hamilton (FP):

- Min fråga är hur ni i Miljöpartiet ser på det framtida rödgröna samarbetet? Vill ni se det fortsätta, eller vill ni på egen hand ta ansvar för Sverige och samarbeta med regeringen för att bilda majoritet i riksdagen?

Mikaela Valtersson (MP):

– Alla partier kan behöva eftertanke och analys. Vi är glada över våra framgångar i valet. Vi kan tänka oss att vara med och skapa majoriteter, inte minst när det gäller asylpolitik.

Än så länge har Sverigedemokraterna inte gett sig in i debatten. Nu är det dags för Folkpartiets anförande. Carl B Hamilton (FP) inleder med att prata om invandring och invandrare.

– Det är uppenbart att många anser att invandring sänker lönerna och de offentliga finanserna. Denna felsyn är utbredd. Men ett ökat utbud av arbetskraft leder ofta till ökning av efterfrågan på arbetskraft. Länder med hög andel invandrare har inte mer arbetslösa än länder med få invandrare, säger Carl B Hamilton (FP).

– Invandrare använder sin inkomst, den ger ökad efterfårgan på varor och tjänster. Även efterfrågan på arbetskraft i komunal service ökar. Det här leder alltså till ökad efterfrågan på arbetsinsaster och därmed till förbättring av ekonomin.

– Internationella studier säger att lönebildningen inte påverkas av invandringen.

– När det gäller arbetslöshet fungerar invandrare som en buffert, invandrare skyddar alltså de infödda mot arbetslöshet.

– Hur kan vi göra så att fler invandrare får jobb närmare ankomsten? Jag ska ta upp ett förslag, och det handlar om arbetsrätten som bör ändras så att invandrare lättare kan få jobb. Men tyvärr är Socialdemokraterna, Moderaterna och fackföreningsrörelsen emot, säger Carl B Hamilton (FP).

Ulla Andersson (V) tar i sin replik till folkpartiets Carl B Hamilton upp frågan om utförsäkringar.

– I stället för att ändra på regelverken anställer ni en spindoktor i regeringskansliet, en person som ska få oss andra att förstå att vi har fel. Men det är ni som har fel, ni som för en cynisk politik och sparkar på dem som ligger.

Carl B Hamilton (FP) svarar om utförsäkringarna:

– Det är förstås oacceptabelt om de som verkligen är sjuka nekas sjukersättning.

– Men det viktiga är ju att vi ändrat politiken så att man har ett inflöde av människor tillbaka från sjukförsäkringen. Men det har inte varit bra i ett antal fall, och det måste naturligtvis rättas till, säger Carl B Hamilton (FP).

Annie Johansson, Centerpartiet, håller sitt anförande och inleder med att tala om hur Sverige har klarat av den ekonomiska krisen.

– Regeringens politik har gjort att vi har kunnat stimulera efterfrågan under lågkonjunkturen, och den politiken har gett resultat, återhämtningen på arbetsmarknaden har varit rekordsnabb

– Sverige har nu de starkaste finanserna i hela EU och det ger oss ett betydligt bättre utgångsläge än många andra har

Annie Johansson säger att hon är glad att många av Centerpartiets hjärtefrågor finns med i budgeten

– Det gäller rut och rot, satsingar på kvinnors företagande och regelförenklingar för företagen

Avslutningsvis säger Annie Johansson att hon vill ha ett "friare, grönare och företagsvänligare Sverige".

Mikaela Valtersson (MP) är kritisk till bristen på förslag från Centerpartiet och regeringen för att hantera klimatproblemen.

– Många upplever det här som mycket viktigt. Det enda vi får veta är vad som inte görs: Inga satsningar på omställningar och på att minska utsläppen.

– Hur ser ni på möjligheten att komma fram i klimatfrågan vid nästa stora klimatmöte i Mexiko? Klarar vi klimatfrågan om andra länder gör som Sverige och lägger ned klimatarbetet?

Annie Johansson (C):

– Vi har ökat miljöbudgeten, satsat på biogas och solceller och fått på plats en energiproposition med tydliga mål om energieffektivisering och utsläppsmål på 40 procent. Det är viktigt och det är att ta ett grönt ansvar.

– Det gör mycket på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

– Det är viktigt att vi behåller ledartröjan i klimatsamtalen och får de stora länderna att ta sitt ansvar så att vi kan få ett bindande avtal, säger Annie Johansson (C) och får applåder.

Mikaela Valtersson (MP):

– Ni hänvisar ju till åtgärder som gjorts tidigare. Men nu har ni en supermiljölbilspremie som har en mycket liten effekt. Vad gäller solceller och förnyelsebar energi så fasar ni ju ut det stödet. Det syns ju i budgeten.

Annie Johansson (C):

- Det är lätt att ha önskedrömmar, men det viktiga är ju att nå resultat. Vi ska inte minska ambitionerna. Vi ska snarare höja dem. En viktig del är att fortsätta ställa om fordonsflottan.

Ulla Andersson (V) ställer i sin replik till Annie Johansson (C) frågor om arbetsmarknaden:

– De reformer ni föreslår gynnar ju framför allt män. 10 000 kronor per år har inkomstskillnaderna ökat med och det syns i kvinnornas plånböcker!

Annie Johansson (C):

– Inkomstspridningen ökade ju när ni hade makten. Nu har den minskat. Ett vårdbiträde har fått 1500 kronor i skattesänkning under den period alliansregeringen har styrt Sverige. Vi kommer att fortsätta satsa på fler arbetsgivare i välfärden och göra det lättare att starta företag.

Först 50 minuter in i debatten gör Sverigedemokraterna sitt första inlägg. Johnny Skalin (SD) gör debut i riksdagen och börjar med att tala om arbetsmarknadspolitiken.

– Man måste ge alla som kan och vill möjlighet att skapa sig en försörjning. En avskaffad förmögenhetsskatt och avdrag för hushållsnära tjänster räcker inte för att skapa en fungerande arbetsmarknad.

– Det 40-årigt växande utanförskapet måste erkännas. Majoriteten av 40-talisterna har gått i pension och Sverige har tagit emot alldeles för många på alldeles för kort tid.

– För mig är det tydligt att regeringen precis som de rödgröna saknar verklighetsförankrade idéer om hur man tar tag i arebtslösheten och hur man skapar ett välmående samhälle.

Johnny Skalin (SD) presenterar några av sina förslag:

– Skatteklyftan mellan arbetande och pensionärer ska bort, rättsväsendet och försvaret ska få mer resurser, mer pengar ska gå till trygghetsboenden och utbildningssystemet ska förstärkas med fler vuxna i skolan.

För att få pengar till dessa satsningar ska invandringen minskas, säger Johnny Skalin (SD):

– Vi tycker att Sverige mår bättre utan Socialdemokraternas skattehöjningar och regeringens arbetskraftsinvandring. Vi vill byta ut en överdimensionerad invandring mot en ansvarsfull politik.

Thomas Östros (S):

– Invandrare är ju tillgångar, möjligheter. Jag tycker att det är olyckligt att beskiva detta som konstader. Jag vill fråga Sverigedemokraterna detta: Det ni inte har är en jobbpolitik. Vad är er jobbpolitik förutom att om vi blir färre här så minskar arbetslösheten?

Johnny Skalin (SD):

– Tittar vi på sverige de senaste 20 åren har sysselsättningen minskat. Det kostar ju. Men vi kan anpassa invandringen till de förhållanden som råder. Vi instämmer i regeringens bedömning om fyra steg i jobbskatteavdraget, men vi behöver också satsa mer på utbildning.

Anders Borg (M) i en replik till Johnny Skalin (SD):

– Sverige har gynnats av öppenhet, om vi sluter oss försvinner också vårt välstånd.

– Det går inte att bygga en politik på stora budgethål. Så ser det ut i Sverigedemokraternas politik. Dessutom saknar Sverigedemokraterna helt integrationspolitik.

– Sverigedemkraterna vill sluta Sverige. De har en budget som inte går ihop, och därför är det med oro jag ser Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag.

Johnny Skalin (SD):

– Tidigare behövdes ingen integrationspolitik, för det fungerade ändå.

Anders Borg (M):

– Den öppenhet vi har kan aldrig ersättas med slutenhet, och där går vår skiljelinje. Svaret kan aldrig vara stängda gränser och obefintlig integrationspolitik

– Det finns budgethål i Sverigedemokraternas politik. De räknas sina besparingar kring invandringen flera gånger. Så kan man inte göra.

Johnny Skalin (SD):

– Klart att Sverige har klarat sig rätt bra de senaste åren, men vi kan klara oss ännu bättre. Vad gäller öppneheten ska vi inte stänga Sverige, utan anpassa oss efter verkligheten. Vad gäller budgethålen räknar vi med att invandringen kostar 1,5 till 2 procent av BNP.

Nu följer ett replikskifte melan Mikaela Valtersson (MP) och Johnny Skalin (SD).

– Det är ju inte bara ett inflöde av människor, utan många svenskar bor också i andra länder. Vill ni begränsa det? frågar Mikaela Valtersson (MP) och fortsätter:

– Varför vill ni hindra svenska företag från att hitta kompetens på andra håll i världen?

Johnny Skalin (SD):

– Miljlöpartiet vill visst att vi ska få in ytterligare människor till arbetslöshet. Vi måste få människor att kunna skapa sin egen försörjning och då måste vi satsa på de som redan bor här. Vi har ett utanförskap och arbetslöshet. Satsa pengarna här i Sverige.

– Vi är inte helt emot arbetskraftsinvandring, men vi vill ha ett arbetstillstånd istället.

Mikaela Valtersson (MP):

– Vi har ju inget gästarbetarsystem som i många andra länder och det gör att efter fyra år har man möjlighet att stanna kvar. Det är ett humant och modernt sätt att låta människor röra sig över gränserna. Det är ju något med migration som berikas samhället, från utvandringen till USA i början av 1900-talet, till arbetskraftsinvandringen på 50-talet och fram till idag. Det berikar alla samhällen.

Johnny Skalin (SD):

– Argument finns för invandring av specialister och flyktingar. Men invandringen ökar befolkningen och det sammanfattar mitt svar.

Fråga

Chatt med Anders Borg

Vad har du för frågor om budgeten? På onsdag klockan 14.15 kan du chatta med finansministern.

FAKTA: Regeringens budgetproposition

I budgetpropositionen föreslår regeringen åtgärder på sammanlagt cirka 13 miljarder kronor för 2011. Det handlar om åtgärder inom fyra områden: Sysselsättning, utbildning, välfärd och miljö

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".