Snart är vi nio miljoner svenskar

I augusti väntas svenskarna passera en ny miljongräns. Men vem som blir medborgare nummer 9 000 000 kommer aldrig att exakt kunna fastställas.

På Statistiska centralbyrån har en särskild arbetsgrupp funderat över hur det speciella tillfället ska hanteras.

Enligt Helén Marklund statistiker på SCB, blir det bara en gissning vem som blir den 9 miljonte medborgaren.

Enligt prognosen kommer det i alla fall inträffa i augusti eller möjligen redan i juli.

Många faktorer gör det svårt att beräkna hur befolkningsökningen kommer att se ut. Genomsnittssiffrorna för både antalet födda och döda samt för in- och utvandrare varierar hela tiden, månad för månad.

Ytterligare en svårighet är osäkerheten kring hur EU:s tio nya medlemsstater påverkar Sverige.

– Det brukar dröja lite innan man hinner få uppehållstillstånd, men några kanske hinner få det väldigt snabbt. Det kan bli en ökning av personer som kommer från exempelvis baltländerna, men vi vet inte hur mycket det hinner slå igenom, säger Helén Marklund.