Gränsstrider i flyktingkrisens Sudan

Flyktingkrisen i västra Sudan har nu lett till regelrätta gränsstrider mellan trupper från Sudan och grannlandet Tchad. Båda länderna håller på att mobilisera trupper längs gränsen.

Flyktingkrisen i västra Sudan, som FN betecknar som den värsta humanitära katastrofen i världen just nu, förvärras för varje dag.

En miljon människor är på flykt undan sina nedbrända hem, drygt hundratusen har tagit sig över gränsen till Tchad och tiotusen har dödats. De dödades dels av bomber fällda från sudanesiska plan, men framförallt mördade av den beridna arabiska milis, som går under namnet Janjawid, som bedriver terror mot afrikanskspråkiga sudaneser.

Jakt på civila
Janjawid har inte nöjt sig med att bränna, våldta och mörda, utan förföljer flyktingar över gränsen till Tchad, främst för att röva bort deras boskap. Det var en sådan räd som gjorde att trupper från Tchad slog tillbaka och jagade in milisen i Sudan, tills de mötte sudanesiska trupper.

Officiellt råder vapenvila mellan Sudans regering och rebeller i västra Sudan, men i verkligheten fortsätter jakten på civila.

Först nu har inspektörer från FN fått tillträde till västra Sudan. Deras rapport kommer att ligga till grund för en fördömande resolution i FN:s säkerhetsråd.

Hjälpinsatser svåra
Det kallas redan för ”etnisk rensning” och den ”brända jordens taktik”, efter vittnesmål från de flyktingar som nu finns i Tchad.

Hjälpinsatserna går trögt; dels för att hjälporganisationer inte får komma in i västra Sudan, och dels för att flyktingarna finns spridda över ett enormt, torrt och stenigt ökenområde. Området kommer att förvandlas till en sjudande lervälling under maj månad, när det årliga stora regnet kommer. Då tvingas alla hjälpinsatser att ställas in.

Tchads regering har nu placerat trupper vid gränsen mot Sudan, för att hindra fler räder in i landet. De har också hjälp av franska trupper som har talrika baser i Tchad.

Regeringen blir mer och mer misslynt med flyktingströmmarna, som bidrar till instabiliteten vid gränsen och riskerar att orsaka ett gränskrig mellan Sudan och Tchad.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se