Högre vinst för Föreningssparbanken

Föreningssparbanken redovisar en ökad vinst för det första kvartalet i år. Rörelsevinsten blev drygt 2,6 miljarder kronor för dom tre månaderna, jämfört med knappt två miljarder samma period i fjol.

Intäkterna från in och utlåningen, det så kallade räntenettot, ökade med 2 procent till 4,1 miljarder. Intäkterna från värdepappershandeln steg kraftigt, med 24 procent till drygt 1,6 miljarder kronor.