Tunnelvatten leds 600 meter ut i havet

Banverket inledde på tisdagen arbetet med den ledning som ska föra ut det inläckande grundvattnet i den norra delen av tunneln genom Hallandsåsen. (SR Kristianstad)