Mindre tid med mamma för småbarn

De minsta barnens tid med sin mamma har minskat med upp till två timmar om dagen under de senaste tio åren, enligt Statistiska centralbyrån.

Minskningen är störst för ensamstående mammor med barn upp till fem år.

Barnens tid med sammanboende mammor har minskat med en och en halv timme per dag.

Att barnen vistas mindre tid med sin mamma beror enligt SCB dels på utbyggd barnomsorg, dels på att papporna tagit över en del av omsorgen.

I en undersökning häromåret sa ändå 85 procent av barnen att de hade lagom mycket tid med föräldrarna medan 10 procent ville ha mer tid med föräldrarna.