Kritik mot förändringar av lönebidrag

Reglerna för lönebidragsanställningar kan komma att ändras. Regeringens utredare har bland annat föreslagit att bidraget ska tidsbegränsas, och kraven på att höja erättningsnivån får inget gehör.

Många människor med arbetshandikapp har lönebidragsantällningar i ideella föreningar, och handikappföreningar runt om i landet reagerar nu mot utredarens förslag.

13.700 kronor är bidragstaket för att anställa en person med arbetshandikapp. Men ofta är summan betydligt lägre eftersom bidraget beräknas efter vilket handikapp personen har. Resten, upp till en någorlunda dräglig lön, betalas av den förening eller arbetsgivare som anställer personen.

Bidragstaket har varit detsamma i 12 år vilket har gjort att föreningarna har allt svårare att behålla en lönebidragsanställd.

Utredaren vill bland annat att resurserna ska koncentreras på männinskor med svåra arbetshandikapp, att ett lönebidrag ska kunna trappas av under fyra år, och att den tiden ska ses som en rehabilitering till den öppna arbetsmarknaden.