Smarta bakterier står emot mediciner

Den onödiga användningen av antibiotika måste minska för att stoppa utbredningen av de resistenta bakterier som står emot all slags medicin. Idag, torsdag, samlas experter från hela världen i Stockholm.

Nu kallar Sverige till ett vetenskapligt toppmöte för att skapa en global plan mot de farliga bakterierna.

Professor Otto Cars som leder toppmötet menar att utvecklingen måste hejdas annars får det mycket allvarliga följder.

– Då tror jag att vi har väldigt bråttom, då kommer det att inom en relativt kort framtid vara helt uppenbart att sjuklighet och dödlighet i infektioner som vi idag är vana vid att kunna behandla, kommer att öka.

Smarta bakterier
Den okontrollerade användningen av antibiotika i världen mot allt från skrubbsår till tandvärk, oroar nu experter och läkare.

Bakterierna som från början slogs ut av läkemedlen, utvecklar nu undan för undan nya metoder för att stå emot antibiotikan. Det kan komma att visa sig att bakterierna har blivit smartare än vetenskapsmännen, för än så länge finns inget riktigt effektivt motmedel.

Om läkemedelsindustrin skulle hitta en ny medicin, riskerar även den att snabbt bli obrukbar om den används lika frikostigt som dagens. Mycket av överanvändningen sker i tredje världen, men även i USA och Europa. Nu måste politikerna bli medvetna om vad som håller på att ske, säger Otto Cars.

– Jag har full förståelse för att man, speciellt i den fattiga delen av världen har väldigt många hälsofrågor som kanske kan uppfattas som större än den här och som kanske idag också är större än den här frågan. Men om man tittar på hur den här frågan utvecklas och vi inte gör någonting nu, så är det en tickande bomb helt enkelt, säger han.

Ett exempel är den fruktade MRSA-bakterien som finns ungefär en procent av alla stafylokockinfektioner i Sverige.

Hög trovärdighet
Fram till mitten av 90-talet hade till exempel England lika lite MRSA som Sverige. Idag ligger den engelska nivån på mellan 40-50 procent. Utvecklingen har exploderat, och nu är risken uppenbar att även de nordiska länderna drabbas lika hårt.

I Sverige har vi fortfarande kontroll över situationen och just därför är det naturligt att vi tar initiativ till dagens möte, säger Otto Cars.

– Jag tror man vågar säga att Sverige har en väldigt hög trovärdighet i den här frågan internationellt sett. Vi har sett den här frågan tror jag tidigare än många länder som en ekologisk fråga, sett den i ett bredare perspektiv där man måste få en balans mellan individens och samhällets önskemål.

– Vi har också fått ettt politiskt stöd för den här frågan, vi har ett system som fungerar, en hög kunskapsnivå både hos allmänheten i sjukvården och hos politikerna så jag tror alltså att vår trovärdighet i den här frågan är stor, säger Otto Cars.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se