Färre konkurser

Antalet konkurser minskar både bland företag och privatpersoner enligt statstisk från affärskreditupplysningsföretaget UC.

Totalt minskade konkurserna i april med 13 procent jämfört med april 2003.

Företagskonkurserna minskade med 12 procent till 579 i april i år

Hittills i år har företagskonkurserna minskat med 7 procent jämfört med samma tid i fjol. enligt  UC.