Var tredje utlandsfödd diskriminerad

En tredjedel av utrikes födda svenskar känner sig diskriminerade. Det visar en undersökning som antidiskrimineringsbyråer i fyra svenska städer gjort.

Personer från Afrika, Asien och Sydamerika känner sig betydligt oftare diskriminerade än svenskar födda i Norden.

– Det är tragiskt att så många människor diskrimineras i dagens Sverige. Detta är något för både politikerna och samhället i övrigt att göra någonting åt, säger Jabar Amin på Antidiskrimineringsbyrån i Umeå som är ansvarig för undersökningen.

En enkät med 25 frågor om diskriminering skickades till 4 000 utrikes födda som bor i Stockholm, Göteborg och Norrköping och Umeå.

37 procent har känt sig diskriminerade
Drygt hälften svarade, och av dem säger en tredjedel eller 37 procent att de känt sig diskriminerade minst en gång under de senaste tre åren.

Siffrorna skiljer marginellt mellan orterna, men det är stor skillnad mellan olika grupper. Av människor födda i Afrika svarar 54 procent att de känt sig diskriminerade, men av dem födda i Norden bara 14 procent.

Vanligast är att man känt sig diskriminerad på arbetsmarknaden, sedan kommer restaurang/pub/disco, bostadsföretag och inom hälso- och sjukvården.

Orsaken är etnicitet
Av dem som känt sig diskriminerade säger 86 procent att det är på grund av etnicitet.

Så här säger några personer från Göteborg, en av de fyra orterna i undersökningen.

– Man kan ju inte veta om man har blivit diskriminerad, men man känner på sig att man har blivit det.

– Som taxichaufför har jag blivit det, men bara i jobbet alltså. När det gäller bostad fick jag äntligen en efter sex-åtta månader. Man jag vet inte om det berodde på bostadsbrist i Göteborg eller på något annat.

– En gång för länge sedan jobbade jag i en kiosk. Där respekterades jag inte, de brydde sig inte om mig, men man vänjer sig.

Tror på en förändring
Jabar Amin som ansvarar för undersökningen som bekostas av Integrationsverket hoppas nu på debatt och tror på en förändring.

– Ja, jag ser faktisk en ambition och vilja att förändra, men det går trögt.

Så du är inte pessimistisk?

– Nej, det har jag aldrig varit, säger Jabar Amin.

Agneta Johansson, Umeå
agneta.johansson@sr.se

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se