S anklagar m för högerpolitik i EU

Socialdemokraterna vill få valet till EU-parlamentet att bli en ideologisk strid med moderaterna. Samtidigt visar en undersökning att moderater och socialdemokrater i EU-parlamentet samarbetat i över hälften av alla frågor.

Ewa Hedkvist-Petersen är socialdemokrat i Europaparlamentet. Hon säger att det är stor skillnad mellan moderater och socialdemokrater i Europaparlamentet.

– Det gäller frågor som handlar om löntagares rättigheter, när det gäller miljö, när det gäller jämställdhet. Det är väldigt viktigt att det kommer fram i valet så att väljarna vet vad det finns för alternativ när man röstar.

Traditionell EU-kampanj
Socialdemokraterna har ambitionen att EU-valet den 13 juni ska handla om traditionella höger-vänsterfrågor.

För att styrka den linjen har partiet tagit fram ett dussin exempel där socialdemokraterna varit pådrivande, t.ex. löntagarskydd, jämställdhet och miljö där moderaterna gått emot.

Samtidigt visar en engelsk undersökning av arbetet i EU-parlamentet att just moderaterna och socialdemokraterna samarbetat i över hälften av alla frågor. Det är professor Simon Hix vid London School of Economics som granskat samtliga 11 500 beslut i EU-parlamentet mellan 1979 och 2001.

Omfattande samarbete
Ewa Hedkvist-Petersen bekräftar att hennes partigrupp har stort samarbete med moderaternas partigrupp i EU-parlamentet.

– Vi kompromissar också därför att ingen politisk grupp, inte ens någon av de två stora, har majoritet. Så ska man ha resultat måste man kompromissa.

Skillnader av ideologisk karaktär är det som socialdemokraterna nu koncentrerar sig på i valrörelsen inför EU-valet.

”Beslut ska fattas av riksdagen”
Gunnar Hökmark, som står överst bland moderata samlingspartiets kandidater, säger att partiets motstånd mot flera frågor som socialdemokraterna tar upp beror på att moderaterna vill att frågorna ska beslutas i Sveriges riksdag istället för i Bryssel.

Men i rätt många frågor anser Gunnar Hökmark att de bägge partierna tycker lika.

– Socialdemokrater och moderater har många åsikter som är överensstämmande. Det beror på att alla frågor inte handlar om höger eller vänster utan inrymmer en annan dimension. Nu ser vi här ytterligare en dimension, nämligen upp eller ner och där verkar socialdemokraterna ha blivit ett parti som vill centralisera upp. Det kommer vi nog att få mycket valdebatt om. Socialdemokraterna verkar nu tycka att alla beslut blir bättre bara de fattas i Bryssel. Det är fel, hävdar Gunnar Hökmark.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se