Ringholm överväger sänkt spritskatt

Svensk alkoholpolitik pressas hårt av billigare alkohol i andra EU-länder. På torsdagen efterlyste Systembolagschefen Anitra Steen skattesänkningar, men några beslut om skattesänkningar kommer inte förrän tidigast i höst, säger finansminister Bosse Ringholm.

Finansministern medger samtidigt att skatteinstrumentet inte längre är särskilt effektivt.

– Det instrumentet blir ju inte lika effektivt om vi har länder i vår omvärld som sänker sina skatter. Då ökar ju avstånden mellan de svenska prisnivåerna och priserna i omvärlden, därför är det en fråga som vi kommer att återkomma till i budgetpropositionen i höst.

Men varför går det att vänta till hösten när det redan nu är så att en tredjedel av försäljningen sker på systembolagen i Skåne?

– Vi kan ju inte ha en särskild lagstiftning i Skåne. Vi måste ju ha samma skattesatser över hela landet. De senaste åren har vi ju fått samma typ av rapporter, som säger att om vi inte gör något nästa vecka så blir det katastrof. Än har det inte inträffat någon katastrof, däremot är detta en svår balansgång.

– Varje form av förändring av skatterna i nedåtriktning har både positiva och negativa effekter. Det finns risk för att en skattesänkning kan leda till en ökad alkoholkonsumtion. Det finns fördelar som att konsumtionsmönstret kan förändras så att man köper mer hemma på Systembolaget och mindre via import. Det är just den avvägningsfrågan som vi behöver fundera på och som vi ska återkomma till i höst.

Det betyder att några skattesänkningar kan det inte bli förrän tidigast i januari 2005?

– Någon tidpunkt har vi över huvud taget inte diskuterat. Det är det alldeles för tidigt att ta ställning till, säger finansminister Bosse Ringholm.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se