Akutbilarna dras in av landstingen

Flera landsting planerar att dra in de akutbilar som ger stöd åt ambulanspersonalen vid svåra sjukdomsfall och olyckor. Beslutsfattarna hävdar att hjälpen inte behövs längre, men den slutsatsen får kraftig kritik av både utomstående och sjukvårdspersonal.

– Det är helt unika resurser som aldrig kommer att återuppbyggas på kort varsel igen, utan det är en oerhört stor erfarenhet som går i graven och det ser jag med sorg på, säger Anders Söderström, ambulanssjukvårdare i Stockholm.

Höja kompetens i ambulanser
Akutbilarnas bemanning består bland annat av en mycket erfaren narkossjuksköterska, som skickas för att stödja vanlig ambulanspersonal med erfarenhet och med avancerade mediciner, i de svåraste fallen.

Nu kräver Socialstyrelsen att utbildningsnivån i själva ambulanserna ska höjas. Inte till samma höga nivå som i akutbilen, men tillräckligt för att landstingen tycker att det bör gå att dra in på akutbilarna.

Det har man gjort eller planerar att göra i exempelvis Stockholm, Malmö, Helsingborg, Jönköping och Värnamo.

– Även om det inte är narkossköterskekompetens så är bedömningen den att vi klarar en väldigt bra vård för alla medborgarna, säger Inger Ros, socialdemokratisk politiker i Stockholm.

Kommer våden att vara lika bra även när akutbilarna är borta?

– Bättre.

Polisen vädjar
Ord står mot ord, och i Stockholm anser ansvariga läkare att utvecklingen är oönskad, som det heter, och till och med polisen vädjar om att planerna stoppas. I Skåne har nära 40 000 namnunderskrifter samlats in.

Bland dem som befarar en kraftig försämring av akutvården är ambulanssjukvårdaren Anders Söderström.

– Jag har flera exempel på när man till exempel har satt någonting i halsen och av egen kraft inte klarat att få upp det här. Då är akutbilarna, tillsammans med ambulanshelikoptern, de enda som har utbildning, erfarenhet och den utrustning som krävs för att avlägsna ett andningshinder och återställa andningen igen.

Kommer patienterna att märka det?

– Ja, de som inte får akutbilshjälpen men är i behov av den kommer definitivt att märka det.

Johan Wangström
johan.wangström@sr.se