Kritik mot skolk i betyget

1:28 min

Regeringens förslag om att skolk ska skrivas in i högstadieelevers betyg får kritik av flera remissinstanser. Bland kritikerna finns Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

– Vad vi ser när det gäller stor frånvaro är att det ofta är ett symptom på att skolsituationen är otrygg. Det kan finnas mycket mobbning, det kan handla om att barnet inte får den hjälp det behöver på grund av nervpsykiatriska problem och så vidare - så det här flyttar ansvaret från skolan, som har misslyckats med att skydda och hjälpa ett barn till barnet självt. Och jag tycker att det försvårar barnets möjligheter till utveckling, säger Fredrik Malmberg.

Enligt förslaget, som lagts fram av utbildningsminister Jan Björklund, ska olovlig frånvaro skrivas in i elevernas terminsbetyg, angivet i antal timmar eller lektionstillfällen.

Däremot ska skolket inte finnas med i slutbetyget. Enligt Svenska Dagbladet, som gått igenom flera remissvar, uttrycker också Skolverket och Skolinspektionen tveksamhet till förslaget, bland annat för att det kan vara svårt att bedöma vad som är skolk och för att det finns stora variationer i lärares och skolors rapportering av frånvaron.

Enligt BO Fredrik Malmberg borde skolorna i stället snabbare följa upp olovlig frånvaro.

– Det handlar ju om att man, omedelbart när ett barn kommer till skolan, ska reagera på det - ta kontakt med föräldrarna, följa upp varför barnet är frånvarande. Och handlar det om mycket frånvaro får man göra ordentliga utredningar och se vad som kan ligga bakom. Det tycker jag är viktigt och det har fungerat dåligt genom åren tidigare, så de förslagen är ju väldigt bra, säger BO Fredrik Malmberg.