Bildt fördömer vitryska regimens övervåld

1:35 min

Medan de ryska reaktionerna kring det vitryska valet är försiktiga, där den ryske presidenten Medvedev talar om att det handlar om Vitryssland inre angelägenheter, kommer starka reaktioner från EU-håll och väst.

EU:s utrikesansvarige Catherine Ashton krävde i dag att regimen genast frisläpper de oppositionella ledarna.

Sveriges utrikesminister Carl Bildt talar å sin sida om möjligt omfattande valfusk och kräver också att de oppositionella ska frisläppas.

– Vi fördömer det övervåld som regimen gjorde sig skyldig till i Minsk i går kväll. Vi kräver att man omedelbart frisläpper de oppositionsledare och andra som man har arresterat – synbarligen utan någon anledning.

– Vi noterar den rapport som kommit från de internationella valövervakarna och den kan sammanfattas med att valresultatet saknar demokratisk legitimitet.

Du säger att det finns tecken på att det kan ha skett valfusk. Men det talas ändå om förbättringar från den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s sida när det gäller valförfarandet?

– Ja, och när det gäller delar av valrörelsen. Även om 90 procent av media dominerades av presidenten fanns i alla fall 10 procent tillgängligt för oppositionen. Det är faktiskt en förbättring.

– Det rör sig om grader i ett känt ställe i det här fallet. Det avgörande var röstsammanräkningen och där konstaterar OSSE att i hälften av vallokalerna var röstsammanräkningen dålig eller mycket dålig.

– Det vill säga ingen insyn i den och med alla sannolikhet att man förfalskade resultatet.

Vad kan EU göra åt detta?

– Till att börja med måste vi reagera mycket tydligt, vilket vi har gjort, både från svensk, europeisk och amerikansk sida, för att säga att det här inte på något sätt överensstämmer med de åtaganden som har gjorts från Minsks sida med de förpliktelser som europeiska nationer har och med de krav på allmän anständighet som råder.