Hårdare krav för fyrverkerier

2:24 min

Varje år skadas ett hundratal personer i samband med nyårsfyrverkerier. Ett flertal skadas så allvarligt att de måste uppsöka en akutmottagning på ett sjukhus. Nu skärps lagstiftningen för hur fyrverkerier får användas.

– Det stora problemet är att folk tror att fyrverkeripjäser är leksaker, säger Reine Adolfsson, forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Reine Adolfsson har gjort mätningar och analyser av krafterna som uppstår när man avfyrar fyrverkerier. Han har också sett konsekvenserna av nyårsraketer som har skjutits fel.

– Blir man träffad i ansiktet får man väldigt stora skador, man kan till och med avlida. Fyrverkeripjäserna kan komma upp i hundratal kilometer i timmen, de beror på hur mycket de väger och hur högt upp de varit. Fyrverkeripjäserna har oftast en kraftig knall som kan slå ut hörseln. Alla snygga färgade stjärnorna man ser på himlen, krutbitarna, brinner på en temperatur på 2 000 grader, säger han.

Effekterna av att nyårsraketer ibland leder till bränder, personskador och till och med dödsfall har lett till att säkerhetskraven nu skärpts ytterligare inom EU.

Alla raketer ute på marknaden i dag är godkända att använda fram till år 2017 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Men alla nya produkter från och med i juli i år och de efter 2017 ska vara CE-märkta.

Ingen i Sverige eller i Norden kan utföra tester för att ge ett CE-godkännande. Det finns bara åtta stycken i hela Europa, enligt MSB. Vilket kan komma att begränsa utbudet av raketer i framtiden, berättar Agneta Jansson, teknisk handläggare på MSB.

– De kan bli så att utbudet minskar, CE-märkningen kommer att bli ett dyrare alternativ, säger hon.

Den här nyårsaftonen kan bli den sista då privatpersoner skjuter raketer med styrpinne.

– Vissa produkter som kommer att försvinna för allmänheten är vissa raketer som EU anser är farliga. Inte nödvändigtvis den pyrotekniska sidan utan att pinnen i sig är farlig, säger Agneta Jansson.

Inom två år krävs det förutom polistillstånd att man också har en särskild utbildning för att få skjuta raketer inför en större grupp på allmän plats, förklarar Agneta Jansson på, MSB.

– De som skjuter proffsfyrverkerier i dag kommer att behöva en utbildning för att få tillstånd att göra det i framtiden, säger hon.